?

Log in

No account? Create an account

Март 2017

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

На этой странице

Трансляция

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com

Предыдущие 30

11 мар, 2017

Oqtay Ataxan. "Türkçülük" probleminə dair

Oqtay Ataxan
"Türkçülük" probleminə dair

Azərbaycanın qanmaz və hay-küyçü "ziyalıları" heç cür başa düşmək istəmir ki, əslində türkçülük nəzəriyyəsini yaradan - bu gün türk etnosuna özünü aid edənlərin nümayəndələri deyil, zamanın super dövlətlərinin titul millətlərinin milli ideologiyasına sədaqətlə xidmət edən alimləri olub...
Türkiyə, İran, İraq, Süriyə, Qafqaz və digər bölgələrdə yaşayan eyni milləti parçalamaq, hərəsini bir qütbə yönəltmək məqsədilə bu türkçülük ideologiyası icad olunub və artıq 2 əsrdir ki, həmin vahid millətin parçalanmasına və permanent nifaqa səbəb olub...
Mən türk sözünün əleyhinə deyiləm, çünki özü-özündə bu sadəcə bir sözdür... Bu "alma", "armud" sözü də ola bilərdi!... Əsas - bu "türk" sözünün mahiyyətidir ki, bizim qanmaz ziyalılarımız, heç nədən başı çıxmayan yalançı alimlərimiz əziyyət çəkib bu türk sözünün mahiyyətini açmırlar, sadəcə vaxtilə onlara verildiyi kimi qəbul edib öz ideologiyalarına salıblar və buradan da öz millətini, ən qədim olan millətini bu şəkildə anlaya bilmirlər, əksinə öz qədim tarixlərini məhvə aparırlar!...
Mən dəfələrlə yazmışam, yenə də təkrar edirəm:
Ay qanmaz Azərbaycan ziyalıları, alimləri, sizin genetikadan, antropologiyadan başınız çıxmasa da lakin bu elmlər mövcuddur və gec-tez Azərbaycanın gələcək nəsli bu elmlərlə üz-üzə durub indiki şəkildə bu xalqa sırılanan "türkçülüyün" tam yanlış olduğunu anlayacaq və bu əslində ümumiyyətlə millətimizin məhvinə gətirib çıxaracaq...
Mən dəfələrlə yazmışam, yenə də təkrar edirəm:
Bizim millətin "türk" sözündən qat-qat qədim və super şəkildə mənalı və faydalı, tariximizi, kökümüzü açan millətin adı var!... Millətinizi sevirsizsə - dərinə gedin və kökünüzə qayıdın! Ən qədim tarixinizə və adınıza yiyələnin!...
Mən dəfələrlə yazmışam, yenə də təkrar edirəm:
Bu "türkçülük" ideologiyasını bizim millətin, dünyada sayına görə birinci cərgədə olan millətin canına ona görə salıblar ki, bununla hər zaman bizi, bizim tariximizi, kökümüzü və varlığımızı məhv etsinlər və bizdən alıb öz ayaqlarına yazsınlar!...
Mən dəfələrlə yazmışam, yenə də təkrar edirəm:
Əgər bizim millətin adını "türk" deyirsizsə, onda heç olmasa dərk etməyə bacarın ki, biz Altaydan bura gəlməmişik! Əgər biz millətimizi "türk" adlandırırıq - qoy olsun, lakin onda qəbul etməliyik ki, bu halda türkün beşiyi Böyük İrandır! Altay, Turan (yəni Orta Asiya) və orada yaşayan tayfalar Böyük İranın ayrılmaz tərkib hissəsidir və İran mədəniyyəti ilə büxtələşən tayfalardır!...
Turanı İrandan vaxtilə yad qüvvələr bilə-bilə nifaq salıb ayırlmağa sövq etdilər! Bunu bizim düşmənlər edib! Siz qanmazlar isə bugün bu düşmənçilikdən doğan "türkçülük" ideologiyasını yaradanların yolu ilə gedərək öz millətinizə qatı düşmənçilik edirsiniz!..
Mənim millətimin beşiyi İrandır! Və əslində İranın əsl adı da İran yox, ARANA-dır!...
Altay, Yakutiya, Orta Asiya İranın (ARANA-nın) əyalətləridir!
Bizlər İranın (ARANA-nın) titul millətiyik!...
İstəyirsiz adınızı "alma-armud" qoyun, lakin tarixi faktları təhrif etməyin! Millətinizin tarixini-kökünü düşmənə xoş olmaq üçün məhv etməyin!...
Yenə deyirəm:
Azərbaycanlılar arasında əsl ziyalı və əsl alim çox azdır, lakin az olsa da - var! Və siz, millət olaraq əsl alimlərin sözünə qulaq asın, milləti hər zaman qırğına verib bunun sayəsində özünə var-dövlət qazanan qanmaz şairlərə, bəstəkarlara və s. qanmazlara qulaq asmayın!...
11.03.2017.

21 янв, 2017

OQTAY ATAXAN. 20 YANVAR HƏQİQƏTLƏRİ

OQTAY ATAXAN

20 YANVAR HƏQİQƏTLƏRİ

Bu gün bir çox qanmazdar 20 Yanvar haqqında danışanda "rus qoşunu" ifadəsini işlədir...

Bu qanmazlara, əslində millətin düşmənlərinə, çünki bu ifadənin məhz bu cür işlənməsinin düşünülmüş və Azərbaycanın əleyhinə olan əhəmiyyəti var, bir daha demək istəyirəm ki, əslində rus qoşunu yox, sovet qoşunu və bu qoşununhəmin vəziyyətdə Azərbaycana girməsi və SSRİnin müstəqilliyini qoruması zəruri və qanuni idi...

Sonra, uzun illər millətin evini yıxanlar kimlərisə onda suçlayır ki, onlar guya sovet qoşununun respublikaya girməsinin Moskvadan dönə-dönə tələb ediblər...

Azərbaycan 15 respublikadan biri idi... Azərbaycan müstəqil deyildi ki, kimsə qoşunun respublikaya girməsini xahiş etdikdə yalnız qoşun respublikaya yeridilsin və xahiş "xainlıq" kimi sayılsın... Əslində söhbət vahid dövlət olan SSRİnin dağılmasına aparan hərəkətlərə qarşı əzəldən hələ 1989-cu ilin oktyabr-noyabrında, bəlkə də lap ondan da əvvəl respublikaya girib Bakı qırğınını törədənlərin dalına paz soxmalıydı, onda nə Bakı qırğını olardı nə də Yanvar faciəsi...

Hər şey - bizim bütün faciələr bundan əvvəl siyasətlə məşğul olmayan, siyasi mübarizə biliyi və təcrübəsi, düzgün düşünmə bacarığı olmayan lakin mənfi passionarlıq təsiri altında hərəkət edən Ənvər Vəliyevin "xoş niyyətlə" canfəşanlıq edib təşkil etdiyi mitinqdən - artıq 1988-ci ilin noyabrından başladı!...

Bu zavallı və siyasətdən uzaq olan adamın təşəbbüsünü ələ keçirən rəsmi qurumlar - partnomenklatura və KQB öz agenturasını "xalqın nümayəndələri" kimi xalqa sıradı və sonda da bu marionetkaları istifadə edərək öz oyununu oynadı...

Həmin rəsmi orqanlarda olan partokrat və KQB moşennikləri elə zamanında Vəzirovu və Polyaniçkonu inandıra bilmişdilər ki, bu hərəkəti cilovlayıb öz xeyrlərinə istifadə etmək olar və Moskva ilə dialoqda bu yerli hakimiyyət üçün əlverişli ola bilər...

Və ruhən haqəqətən demokrat-xalqçı olan Vəzirov Polyaniçkoyla AXC proyekti təşəbbüsünü irəli sürdülər və AXC əslində bunların tərəfindən xoş niyyətlə yaradılmağa başlasa da, lakin bu təşəbbüsü həyata keçirən nə Vəzirov nə də Polyaniçko oldu!... Bəs kim oldu?!... -

Bütün bu qüvvələri sadalayıram:

1. Bir tərəfdən artıq xərici kəşfiyyatla əlaqə qurub Qərbə meyilli keçmiş KQB-nin agenturası olan Elmlər Akademiyasının işçiləri...

2. İkinci tərəfdən, Heydər Əliyevlə heç bir əlaqəsi olmayan, lakin əzəldən Heydər Əliyevin komandası üzvü olan və partiya, komsomol, KQB, MVD və digər inzibatı orqanlarlarin əməkdaşı olanlar...

3. Üçüncü tərəfdən, Heydər Əliyevlə ələqəsi olan, bir tərəfdən Vexirovun işdən çixarıdıqları, digər tərəfdən əksər hallarda öz yüksək vəzifələrində qalıb işləyənlər...

4. Dördüncü tərəfdən, naxçıvanlı və ermənistanli yerlibazlar olan və Heydər Əliyevin alovlu tərəfdarları olanlar...

5. Beşıncı tərəfdən, naxçıvanlı və ermənistanli yerlibazlar olsalar da Heydər Əliyevin qatı əleyhdarı olanlar...

Beləliklə bu beş qüvvə naşı, lakin əsl vətənpərvər olan Vəzirovun və yazıq, Azərbaycanı bəlkə də Rusiyadan da çox sevən Polyaniçkonun təşəbbüsünü əzəldən ələ keçirib, həyata elə keçirtdilər ki, onların düşündüyü mahiyyətin başına daş saldılar və 180 dərəcədə əks istiqamətə elə Vəzirovla Polyaniçkonun əleyhinə və öz xarici və yerli havadarlarının anti-azərbaycan planının həyata keçirilməsi istiqamətinə yönəltdilər...

Həmin beş güvvə AXC İdarə heyyətini yaratdı, ora zorla Əbülvəzi "seçdirdi"-təyin etdi, və Azərbaycanda bundan sonra baş verən bütün dağıdıcı fəaliyyətə - Baki qırğınına, hakimiyyət orqanlarını dağıdılmasına və s. - məhz həmin beş qüvvə başçılıq etdi...

Bəli, müəyyən məqamda birinci güvvə başa düşərək ki, repressiyalar gözlənilir və olacaq yarı yoldan öz dostlarını və silahdaşlarını tərk etdi və onların tənqidçisinə çevrildi, lakin əvvəla vu sadəcə məsuliyyətdən qaşma xarakter daşıyırdı, sonra isə artıq böyük sürət almış uçurum gedişatına ümumiyyətlə heç bir təsir etmədi...

Millətin təmiz, vətənpərvər, lakin siyasətdə partokrat bicliyinə öyrəşməyən Vəzirov, və Azərbaycanı azərbaycanlardan da çox sevən Polyaniçko, hansı ki, sadəlövhliyindən heç cür başa düşə bilmirdi ki, sözdə Qarabağ uğrunda dallarını cıran bu cəbhəçilər və onların arxasıyca gedən qara kütlə əslində niyə öz respublikasını bu cür uçuruma aparıır, - təbii ki, sonda özləri öz təşəbbüsünün qurbanı qaldılar !...

19 янв, 2017

OQTAY HƏMİDOV. SÜNNƏT ƏNƏNƏSİ ALLAHSIZLIQDIR VƏ VƏŞHİLİKDİR!

OQTAY HƏMİDOV

SÜNNƏT ƏNƏNƏSİ ALLAHSIZLIQDIR VƏ VƏŞHİLİKDİR!

Bu sünnəti dəb salan insanların istər oğlanlar üçün istər qızlar üçün özünə də, bütün nəslinə də lənət olsun!...

Bu çox axmaq, Allaha zidd olan bir ənənədir!...

Allaha lazım olsaydı insanları artıq sünnət olunmuş yaradardı!...

Allah insanı bu cür yaradır axmaq yəhudilər və müsəlmanlar allahsızlıq edib Allahın yaratdığını pozurlar!...

Bəli, həkimlər üçün bu çox yaxşı qazanc mənbəyidir, lakin insanların fiziologiyasına və psixologiyasına çox böyük ziyandır!...

Bu qanmazlar başa düşmür ki, oqlanlarda sünnət onların kişi orqanını təbii inkişafının qarşısını alır və ona görə də bir qayda olaraq müsəlmanların kişi orqanı digər dinlərin kişilərinin kişi orqanından ölçüsünə görə daha balacadır və bu da həyatda çox böyük problemlərə gətirib çıxarır...

Çox vaxt sünnətə qarşı çıxanda belə bir axmaq arqument gətirirlər ki, ay aman "fimoz olur, ona görə sünnət etmək gərək"... Ağ yalandır! Bəli, fimoz olur, burada nə var ki... Daha duduşun ətini niyə kəsirsiz?! Axı bu ətin çox böyük əhamiyyəti var!.. Əvvəla oğlanların qiqiyenasına riayət etməyi öyratmək lazımdır ki, fimoz olmasın, ikincisi, lap fimoz olduqda, fimozu təmizlə və vəssalam, daha həm içəriyə girib ətrəfın ziyanlı təsirindən qorunmaq üçün, həm eyni zamanda daxili hissənin zahiri hissə ilə bərabər şəkildə inkişaf etməsi üçün bu ət əvəz olunmazdır, bunu niyə kəsirsiz?!...
Bu cür axmaq məntiqlə harada bir yara yarandı o yeri gərək kəsib atasan: barmağın irin elədi - barmağını kəs at, qulağın irin elədi, qulağı kəs at, və beləliklə bütün insanın bədənini hissə-hissə gərək kəsib atasan... Bu ağıldır ya dünyada görünməyən ağılsızlıq?!...

Bu şizofreniyadır!...

Qədimdə min cür qanmazlıqlar və insanın bədəninə ziyan gətirən mərasimlər dəbdə olub, indi biz 21 əsrdə həmin səviyyədə olan insanların səviyyəsinə enib onların elədikləri qələtləri, vəşhilikləri təkrar etməliyik?!...

O ki qaldı qızlara: qızlardasa ümumiyyətlə bu cür əməliyyət vəşhilikdir və bunu Azərbaycanda edənləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək lazımdır!...

Bu məsələni qaldıranları və bunu təbliğ edənləri də məsuliyyətə cəlb etmək lazımdır!...

Bu axmaq, vəşhi ənənə, Allaha zidd olan, allahsızlığın bariz nümunəsi olan bu əməliyyətlər bizim həyatımızdan birdəfəlik rədd olunmalıdır!...

19.01.2017.

13 янв, 2017

OQTAY ATAXAN. Müxalifətin yeni liderlərinə eşq olsun!...

OQTAY ATAXAN
Müxalifətin yeni liderlərinə eşq olsun!...


Əslində son 24 il ərzində Eldar Maxmudov qədər bu hakimiyyətə düşməncəsinə ziyan vuran və bu məsələdə hər hansı müxalifəti kölgədə qoyan ikinci şəxs mən tanımıram!...
Eldarın bu hakimiyyətə vurduğu maliyyə, nüfuz, kadr, dövlətçilik baxımdan ziyanın yüzdə birini AXC müxalifəti bu 24 ildə vura bilməyib!...
Və bu baxımdan Eldar Maxmudov "Fəxri müxalifətçi" adını çoxdan qazanıb!...
Əslində bütün müxalifət düşərgəsi onu dəstəkləməli və onu müdafiə etməlidir, və hətta onu özlərinə ən bacarıqlı "lider" seçməlidir, bu qanmazlar isə elə vur-tut Eldar Maxmudova qarşı yazılar yazır və onun həbs olunmasını tələb edirlər!...
Bu nə təhər olur?!...
Nə təhər olur ki, bu hakimiyyətin möhkəmlənməsinə hər zaman canla-başla çalışan Rəsul Quliyev nəinki "müxalifətçi", hətta "müxalifət lideri" ola bilir və bu cür sayıla bilir, bu hakimiyyətə olmazın zərbəni vuran və az qala artıq bu hakimiyyətin axırına çıxan millətin şanlı oğlu Eldar Mahmudov nəinki "müxalifətin lideri" kimi, hətta sıravı "müxalifətçi" kimi də qəbul olunmur?!... Bu nə təhər olur?!...
İlham Əliyev tərəfindən vəzifəyə qoyulan Eldar Mahmudov elə ilk gündən daxılən bu hakimiyyətə müxalif mövqedə durduğuna görə dolayısı yolla bu hakimiyyətin quldur və antimilli olduğunu ifşa etmək üçün əlindən gələni etdi!... Bu hakimiyyətin mahiyyətinə uyğun olaraq quldur dəstəsi yaratdı və 11 il həmin quldur dəstəsi ilə bu hakimiyyətin orta təbəqəli, yəni bu hakimiyyətə yaxın olduqlarına görə ağızları çörəyə və yaxşı çörəyə çatan pulgirləri başladı kaznit eləməyə?!... Pis eləyib?!... Kasıbın başından bir tük əskik edibmi?!... Yox!... Bəs onda siz özünüzü niyə cırırsız?!... Sizə nə?!... Millətin şərəfli oğluna çox sağol deməyə vicdanınız çatmır, heç olmasa bunun məhv olmasını istəməyin!...
Eldar Mahmudovu tutub türməyə bassalar sizə bundan nə xeyir?!...
Əksinə! Yazıq Eldar bütün var-yoxunu hətta canını və ailə üzvlərinin həyatını təhlükə altına aldı ki, bu hakimiyyətin quldur və anti-milli olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirsin, siz Eldarın götünü öpməlisiniz ki, siz satqınların 24 ildə bacarmadığınızı bu şəxs Koroğlu kimi başına Çovdarov kimi qəhrəman oğulları yığıb başladı içəridən bu hakimiyyəti yavaş-yavaş məhv etməyə!... Eldarın da, Akifin də siz götünü öpməlisiz, çünki bunlar olmasaydı siz son iki ildə onda nədən yazardız və nədən danışardız?!...
Siz avaralar isə elə hey gündə bütün KİVlərdə Eldara qarşı yazı yazıb tələb edirsiz ki, onu həbs etdirsinlər... Heç yeridir?!...
Denə: - Heç burada bu satqın AXC müxalifətin hərəkətlərində məntiq, ağıl var?!...
Denə: Ay rəhmətliyin oğlu, bunlarda haçansa ağıl, məntiq olub ki, indi də olsun?!... Qeyrətdən ki, ümumiyyətlə danışmaq olmaz!... Bunlar dünya əxlaqında qeyrətsizliyin ən parlaq nümunələridir ki, bunları dərsliklərə salıb bütün dünyada ən biədəb qeyrətsizliyin nə cür olduğunu nümayiş etdirəsən!...
Eldar Maxmudova eşq olsun!... Eldar Mahmudovun həbsini istəyən kəslər - bu hakimiyyətin məddahlarıdır!...
Eldar Maxmudova eşq olsun!...
Akif Çovdarova eşq olsun!...
13.01.2017.

7 янв, 2017

Огтай Атахан. И снова о мировом правительстве...

Огтай Атахан
И снова о мировом правительстве...
Бильдербергский клуб - это как партособрание в пору СССР, когда от собравшихся на собрание ничего не зависит - им просто зачитывают директивы, которые спущены из ЦК...
"ЦК" мирового правительства сегодня в США в Нью-Йорке, или еще в каком городе США - не важно, но факт тот, что центр этой мировой мафии находится сегодня в США и США является форпостом этой мировой мафии..., во главе которой стоят буквально две-три семьи, которые давно уже между собой породнились, со своими двумя-тремя крестными отцами, которые и решают всё в мире, в том числе и в самих США...
Так что от Бильдербергского клуба и его сайта ничего не зависит и уничтожение этого клуба ничего не изменит...
Нужно уничтожить эту мировую мафию на корню, то есть отнять у них все экономические рычаги, а это прежде всего РФС и всю сеть подконтрольных этой мафии мировых экономических гигантов... Только в этом случае угроза "Анонимус" может быть претворима в жизнь, а до тех пор эта мировая мафия будет мимикрировать как только возможно, абсолютно легко жертвуя всякими подобными "клубными" сборищами, где послушным мировым марионеткам зачитываются директивы этой мировой мафии...
07.01.2017.

ОГТАЙ АТАХАН. ДИЛЕТАНТАМ-ИДИОТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТА В ПОЛИТИКЕ!

ОГТАЙ АТАХАН
ДИЛЕТАНТАМ-ИДИОТАМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТА В ПОЛИТИКЕ!
Касательно этих молодых идиотов - этих молодых фронтистов - памятнико-марак, которые являются бесславными последователи таких же бесславных идиотов, которые некогда были собраны в так называемый "народный фронт азербайджана", который оказался ничем иным как "троянским конем" в руках Запада и местной алиевской партномеклатуры, тем самым "троянским конем", которому мой безмозглый народ открыл свою душу и сердце и сам самолично пошел на заклание, начиная с 1988 года, и в котором перманентно находится по сей день - в этом состоянии заклания на скотобойне...
Почему я их всех называю идиотами, хотя казалось бы, сам всю жизнь был и остаюсь и останусь до конца своих дней непримиримым борцом с этим алиевским режимом и всеми подобными этому алиевскому режимами?!...
Потому, что я в этой политике суперпрофессионал, начинал свою стезю политического борца с самых ранних лет, фундаментально изучал эту науку и искусство политической борьбы, параллельно всё изученное апробировал на практике, всегда был в авангарде политической мысли и практики...
А эти идиоты, как и их предшественники - это даже не любители, а просто-напросто люди с улицы, абсолютные дилетанты и неучи и неумехи, которые своим незнанием и неумением способны принести еще большие беды народу, чем нынешний алиевский режим...
Вот поэтому я этих идиотов, чья деятельность на самом деле не наносит нынешнему режиму ни грамма урона, а наоборот - еще больше укрепляет этот режим, называю идиотами, подонками и предателями и врагами своей нации и своего народа!...
Я всегда всем говорю:
- Чем хочешь занимайся, ибо любая профессия, любое дело - имеет свое предназначение, но с одним условием - будь в этом деле профи - профессионалом, изучай это дело до максимальной глубины и ширины, ибо только будучи профессионалом и будучи естественно моральным-нравственным человеком ты своим профессионализмом можешь принести пользу своему народу!...
Так вот, возвращаясь к этим гламурно-политиканским идиотам - памятнико-маракам...
Я сам с детства яростный противник всяких культов личностей и всяких его проявлений, в том числе и памятников!...
Но!...
Только идиот может подумать, что борьба с культом личности и вообще с режимом начинается с борьбой против памятников!...
В конце концов, будет ли кому-то приятным, если кто придет и навандильничает на надгробном памятнике вашего родного человека?!... Нет!...
Это не метод политической борьбы и более того - это аморально!...
Политическая борьба с режимом, настоящая политическая борьба с режимом проходит совсем в другой плоскости и если ты неравнодушен к судьбе своей нации и своего народа, горишь внутренним огнем справедливости, демократии, то будь добр изучай науку и искусство политики и политической борьбы и только в этом случае включайся в борьбу, ибо только в этом случае ты будешь знать в чем состоят истинные методы и приемы политической борьбы и как их надо претворять в жизнь и тогда будешь прекрасно понимать, что всё, что делал НФА в свое время и всё что продолжают делать нынешние осколки НФА, всё это профанация политической борьбы и на самом деле латентная политическая деятельность по усилению и укреплению алиевского режима...
Беда даже не в том, что этим молодым идиотам дали по десять лет и погубили их молодость, нет! Их скорее всего через два-три года амнистируют и выпустят... Беда в том, что и нынешняя кампания в их защиту и поведение алиевского режима и само отношение к этому общества не способствует тому, чтобы эти идиоты наконец-то, хотя бы в заключении, поняли, что их методы априори ложные, вредные и на самом деле - рассчитаны только на укрепление и усиление нынешнего антинародного режима!...
Так что я далек от всякой истерии по поводу такого сурового приговора этим идиотам, ибо я бы вообще снял бы с них штаны и принародно по 200 розг каждому надавал бы, чтобы больше не думали своей жопой, а думали бы только головой!...
Я уверен, что Ильхам Алиев и его антинародная клика рано или поздно отпустят из мест заключения этих идиотов.
Более того, я даже не удивлюсь, если тайно вся эта истерия по миру инициируется именно ими, с тем, чтобы на амнистии также заработать себе очки!...
07.01.2017.

24 дек, 2016

Огтай Атахан. Ответ провластным азербайджанским лизоблюдам...

Огтай Атахан
Ответ провластным азербайджанским лизоблюдам...
( по поводу статьи Эйнуллы Фатуллаева в связи с днем рождения Ильхама Алиева, 24.12.2016 http://haqqin.az/news/88240 )Позиция таких ангажированных людей, как Эйнулла Фатуллаев, понятна...
Но на этот риторический, а на самом деле лизоблюдский, вопрос "Если не он, то кто?", безусловно есть нериторический ответ:
Любой, кто враг системной коррупции и более-менее разбирается в стратегическом и тактическом госуправлении, в котором кстати Ильхам Алиев абсолютно не разбирается!...
Вся функция Ильхама Алиева сводится к тому, чтобы как можно меньше вмешиваться в госуправление, которое осуществляет на самом деле президентский аппарат и кабинет министров, и сохранять на своих местах всех кадров своего отца, то есть не трогать ту систему и структуру, которую некогда выстроил его отец... Вот и всё "президентство" Ильхама Алиева!...
В Азербайджане даже чобану самого отдаленного горного селения и то понятно, что сам по себе Ильхам не то, что президентом не был бы, но и ту биографию не имел бы, если бы не его отец - бывший сотрудник КГБ, который благодаря определнным своим качествам сумел сначала стать начальником 2-го отдела (контрразведка) в КГБ Азербайджана, а потом уже стал зампреда и благодаря Цвигуну, одному из самых близких друзей Брежнева, председателем КГБ, а потом уже и 1-м секретарем ЦК КП...
Так что, неуважаемые лизоблюды, если не Ильхам, то - просто настоящий политик, каковым Ильхам никогда не являлся и не является, и настоящий государственник, каковым Ильхам опять же никогда не являлся и не является!...
Что касается дня рождения, как и любого человека, некогда рожденного, можно поздравить и Ильхама и пожелать ему всё-таки когда-нибудь вспомнить, что он частичка этого азербайджанского народа и что во всех бедах этого народа за последние как минимум 23 года уже большая часть этих бед на совести самого Ильхама и того режима, во главе которого он поставлен своим антинародным кланом...

24.12.2016

10 дек, 2016

Огтай Атахан... Некоторые секреты мировой геополитики...

Огтай Атахан

Некоторые секреты мировой геополитики, в чьем экспериментируемом эпицентре некогда оказался Гарабах Азербайджанской Республики...

Начиная с 50-х годов Запада в лице прежде всего США и его ЦРУ взял курс на развал СССР...

Коньком этого плана был национальный вопрос... В процессе суперсекретных фундаментальных стратегических исследований было установлено, что при всем том, что необходимо разжигать ненависть всех народов к титульной нации - русским, но порваться может в самом тонком месте, а таким местом были как раз не ненависть к русским, а именно ненависть одной малой нации к другой малой нации и самое главное то, чтобы в этом противостоянии этих малых наций титульная нация заняла не объективную сторону, а именно чью-то одну...

Таких тонких мест было несколько, но... самых перспективных было два: один узел - в Средней Азии, другой не менее перспективный - в Закавказье...

Этот план был подготовлен и десятками лет разрабатывался...

Но!... Независимо от него, параллельно, в особенности после смерти Сталина стал реально разрабатываться и другой план, внешне полностью противоположный первому, но по сути столь же выгодгый и отвечающий стратегическим интересам Запада и США... Этот план был более привычный, а именно вербовка из среды высокопоставленных или перспективных молодых партократов и госчиновников не шпионов, а так скажем "друзей", или "агентов влияния"... функция которых была бы в будущем придти коллективно к власти и полностью деморализовать и дезактивировать враждебность СССР Западу...

Эти оба плана работали и разрабатывались независимо друг от друга...

При всем том, что они абсолютно противоречили друг другу, но поскольку ни у кого у стратегов и разработчиков этих планов не было уверенности и точного прогноза когда какой план может оказаться реалистичным, то оба плана, наряду со множеством других, но более мелких, разрабатывались и разрабатывались по мере своего развития всё более независимо и автономно...

И вот так получилось, а в истории это бывает, что в 80-е годы 20 века разработка обоих этих планов одновременно подошла к своему пику и апогею... Более того, успех одного плана как ни странно раскрыл шансы для успеха другого...

Это объясняет то, почему высокопоставленные представители США и Запада, каждый из которых был повязан на том или ином плане, поначалу усиленно защищал своё направление...

Но!... Очень скоро эти представители поняли, что они ничего не теряют ни при каком раскладе ситуации и поэтому продолжали работать каждый в своем направлении, ибо в любом случае победа, стратегическая - политическая, экономическая и любая другая - выгода была на стороне США и Запада...

Это я к тому, почему поначалу первые лица США и Великобритании, казалось бы, выступали против развала СССР и поддерживали М.Горбачева и его команду...

Если думать, что именно эти первые лица и вершат истинную политику США и Запада, то можно просто ничего не понять... Но если понимать, что первые лица приходят и сменяясь уходят, а стратегические планы этих стран разрабатываются закулисными и несменяемыми игроками и ведомствами десятками и даже сотнями лет, то тогда всё становится на свои места...

10.12.2016

4 дек, 2016

Октай Атахан. В чем корни и причины нашего пребывания в столь глубокой отхожей яме...

Октай Атахан

В чем корни и причины нашего пребывания в столь глубокой отхожей яме...

Недавно вся наша бездарная общественность с помпой отмечала годовщину первого митинга - 17 ноября 1988 года...

Но во всем Азербайджане никто кроме меня не сказал и не написал, что именно с этого митинга и началось, во-первых, восхождение как тогдашней агентуры КГБ и алиевской партномеклатуры в лице Абульфаза Алиева, Немятя Панахлы, Сабира Рустамханлы, Исы Гамбара, Али Керимли и всех остальных ныне известных и знаменитых, так и возвращение к власти к тому времену отстраненной от власти в республике алиевской команды, которой по-прежнему руководил из Москвы тогда уже пенсионер Гейдар Алиев через своего самого доверенного в Баку человека Рамиза Мехтиева; во-вторых же, все беды и несчастья азербайджанского народа....

Никто кроме меня даже через 28 лет во всем Азербайджане и в среде всех выходцев из Азербайджана то ли не может осознать, то ли не имеет смелости вслух озвучить мысль, очень нужные для истинного понимания нашей ближайшей истории, что именно митинг 17 ноября 1988 года в Баку и явился отправной точкой всех наших последующих и нынешних и еще будущих бед...

Если мой отсталый азербайджанский народ этого не понимает, если он даже не прислушивается к тому, что говорит об этом Огтай Атахан, то всякая критика всего того, что происходит сегодня, критика алиевского клана, критика бездарной и антинародной политики нынешнего президента, некогда возведенного на трон своим отцом - тем самым тогдашним пенсионером Гейдаром Алиевым, который потом благодаря процессам, которые начал тот самый митинг и пришел к власти уже фактически в 1990 году, - вся эта критика становится бессмысленной и демагогической, ибо если не вскрыты истинные причины и корни живучести алиевского клана и её политики, то никто не может гарантировать, что этот клан столь же благополучно не сменит другой такой же анти-народный клан...

Я это к чему... К тому, что до тех пор, пока мой бездарный в своем повседневном проявлении народ вместе с его проститутской интеллигенцией не возьмутся за ум и не станут мыслить головой, а не жопой, не задумаются о чести и достоинстве, и не перестанут торговать своей задницей в угоду своим материальным и карьерным потребностям, до тех пор критиковать власть предержащих - это всё равно что мочиться против ветра...

Мой уникальный опыт политический борьбы с режимами в этой азербайджанской среде очень давно мне показал истинное проститутско-педерастическое лицо моей национальной интеллигенции, но... время проходит... и у меня всё еще каждый раз теплится надежда, что из этой национальной чушкарской среды когда-нибудь вылезет один-два честных политика, с которыми можно о чем-то говорить и что-то обсуждать... Но проходит время, пердунов - бош гётдян остуранов по-прежнему немало и среди так называемой "интеллигенции" и среди плебейской-горлопанской среды, а вот честных, порядочных одного-двух политиков на арене так и не видно...

И что же в таком случае делать мне?!... Ругать матом нынешнюю власть?!... Зачем?... Разве это кому-то нужно?! Нет!... Все играют в "политические" игры и каждый политический проститут, принадлежащий к своей проститутской партии и группировке, преследует свои проститутские цели...

Сегодня в народе все с кем ни поговоришь ругают и Ильхама и весь этот алиевский клан, но ни одна сволочь даже не задумывается о том, что а где корни и причины повторного восхождения на политический олимп этого омерзительного и анти-народного клана... Никто не задумывается о том, что каждый из них, каждый из этих критиканов так или иначе повинен в том, что этот клан уже в 1990 году сразу после Январских событий, которые стали манной небесной для алиевского клана, де-факто вернулась к власти и правит страной в своих интересах по сей день...

Когда я ругаю чуть ли не матом свой народ, на меня многие обижаются... Слушайте, будь моя воля я не просто бы ругал свой народ, я бы внедрил бы те самые сталинские репрессии. что очистить наш генофонд от того быдла, во что превратился наш народ за последнее тысячелетие и прежде всего благодаря идеологии исламизма, которая нормальных людей превращает в быдло и отстой - послушных рабов и баранов...

Еще раз повторяю: люди до сих пор не могут понять, что в 1988 году под внешне прекрасными лозунгами "Гарабах" и т.д. народ согнали на скотобойню и лишили его всех перспектив, которые он до того имел...

То что произошло с народом - очень похоже на то, что происходит с игроками в рулетку, когда ему дают один раз выиграть, а потом обирают до нитки и голом выгоняют из игрового салона... С глупым и бездарным азербайджанским народом произошло то же самое: завлекли прекрасными лозунгами на площадь, а потом превратили в стадо баранов и повели на скотобойню... и народ этому до сих пор рад, хотя не раз своему обнищанию, не понимая, что эти два момента в его истории прямо - напрямую связаны...

Ня ися!... Можно часами и даже днями, неделями не переставая об этом говорить... и даже десятилетиями как я это делаю, но толку нет, ибо мой народ никак не хочет сбросить с себя ярмо стадо и баранов и начать наконец думать не задницей, а головой...

До тех пор пока это народ будет думать своей задницей обижаться на кого-то он не имеет никакого морального права!...

А потому критиковать мне власть, президента - абсолютное бессмысленное занятие!... Толку нету!... Ибо и без всякой критики даже ребенку понятно, что мы в глубокой жопе!...

04.12.2016.

24 ноя, 2016

Огтай Атахан. Каким должно быть образование?...

Огтай Атахан

Каким должно быть образование?...

В педагогике есть два подхода, один из которых настоящий, а другой халтурный...
Первый заключается в том, что педагог учит своего ученика знанию, умению, навыку...
Второй заключается в том, что педагог, как в средней, так и в высшей школе, просто дает знания... без каких-либо гарантий, что эти знания не только единицы, благодаря собственной инициативе, а все или хотя бы подавляющее большинство...
Два таких вида школ существовали издавна...
В СССР - в его первые десятилетия и при Сталине, советская школа везде и всюду была жестко первого типа - педагог обязан был научить и педагоги учили....
Потом при Брежневе школа очень быстро и очень резко повернулась в сторону второго типа и педагогу уже стала безразлично его аудитория, ему важно было дать знания, а уже доходят они до аудитории, воспринимаются и превращаются в какие-то знания, умения и навыки, педагога уже не интересовало...
Безусловно рецидивы были, но в общей массе их было не так уж и много...
Так вот, сегодняшняя педагогика в Азербайджане - это уже некий третий вид - это профанация, это суррогат процесса "дать знания"...
Отсюда появилась ценность и незаменимость репетиторов, которые как и прежде во все времена продолжают линию педагогики первого вида, то есть - учат, то есть дают знания и добиваются, чтобы эти знания превращались в умения и навыки...
Для сегодняшнего Азербайджана, с его мертвыми средними школами и столь же мертвыми вузами, - эта проблема стоит во главе угла...
Как быть? Что делать, чтобы педагог и в школе и в вузе был заинтересован учить, а не просто "давать знания"...
И тут сразу возникает проблема дифференцированного подхода к поощрению, материальному поощрению в виде более высокой зарплаты педагогу который учит...
Но тут же возникает вопрос: А каковы же критерии?...
Критерий во все века и времена был один и тот же конкретный продукт - творческий продукт ученика в данной области знания.
Почему американцы почти по всем параметрам за короткий срок пробились выше всех? - Благодаря их прагматизму!...
А что такое прагматизм! - Так это и есть тот хорошо известный из древности критерий оценки и труда педагога и результатов обучения ученика по конкретному творческому продукту...
Не по ответам на мертвые, никому не нужные вопросы, которые ученика заставляют зубрить, а творческий продукт, который предполагает развитие умения и навыков ученика на базе усвоенных знаний в процессе обучения...
Понимают ли это в нашем министерстве образования люди, которые в большинстве своем ни часу не стояли перед аудиторией и не несли ответственность за результаты своего преподавания?! - Думаю, что нет!...
Вот это и проблема!...
Некоторые дилетанты пытаются установить сегрегацию между учениками и для этого создают группы с "отсталыми", "обычными" и "продвинутыми"... Это полнейший дилетантизм и незнание психологии человека, особенностей его биологического развития и т.д. и т.п.
Нет тупых или бездарных детей! Это азбучная истина! Но!... Только не дилетантов, далеких как от психологии, так и педагогики...
Есть тупые и бездарные педагог, которые в свое время не удосужились изучить как свою дисциплину, так и суть профессии педагога, но которые посчитали, что стезя педагога - это самый удобный и соответствующий им жизненный и "профессиональный" путь.
И когда эти тупые и бездарные педагоги начинают заполонять педагогический состав республиканского образования, при условии, что все получают единую зарплату, и при условии, что все нынешние категории (в том числе звания старшего преподавателя, доцента, профессора в вузе) - построены на абсолютно надуманный критериях и как правило лже-результатах (бессмысленные темы диссертаций, повальный плагиат и т.д.)
Что делать? Еще раз повторяю: Везде и всюду должен учитываться критерий знаний и умений школьника в виде продукции, которую сегодня можно и нужно выставлять онлайн на сайтах каждой школы и каждого вуза...
Ученик 5-го класса пять лет или три года проходит английский язык, но кроме "Говорите вы по-английски?" или "как дела" не знает ничего... Кто виноват? - Педагог!...
Надо ли держать такого педагога в школе?... Нет!...
И т.д. и т.п.
Если мы хотим кардинально реформировать наше образование и начать догонять мировое образование, нам обязательно во главу угла образования надо поставить прагматизм! Прагматизм!...
24.11.2016.

17 ноя, 2016

Oqtay Ataxan. 17.11.1988. - "Böyük İtkilər və Milli əsarətin Başlanğıcı" günü kimi

Oqtay Ataxan

17 noyabr 1988-ci il tarixi Azərbaycan millətinin "Böyük İtkilər və Milli əsarətin Başlanğıcı" günüdür və belə də tarixə düşməlidir.

Bu kəs (söhbət Ənvər Əliyevdən gedir - http://www.moderator.az/news/158948.html) bir insan kimi təmiz adamdır, lakin siyasət baxımdan qanmaz və marionetkadır...
O indi də başa düşmür və ya başa düşmək istəmir ki, KQB-nin gur vaxtında, SovİKP-nin qılıncının dalı da qabağı kəsən vaxtında hansısa müstəqil Meydan Hərəkatının mümkün olması gülünc bir şeydir.
O indi də başa düşmür ki, bu "hərəkatın" arxasında KQB-nin və MK KPdə işləyən köhnə partokratlar durmüşdü ki, sonda AXC yaradıb hakimiyyətə gətirdilər və sonra da həmin marionetkaları indiki hakimiyytələ əvəzlədilər...
17 noyabr 1988-ci il tarixindən Bakı qırğınları və 1990-nin 20 yanvarı və ən əsas Qarabağın itirikməsi, və Əliyev hakimiyyətinin yenidən Azərbaycanda hkmranlığının bərpası başlanğıcını götürür... Bu qanmaz adam 28 ildən sonra da bu həqiqəti başa düşməyə qadir deyil və milləti yalançı "müstəqillik" şüarı ilə aldadır, halbuki, nə o zaman, nə də digər illərdə ta SSRİ dağılana qədər AXC-nin proqramında müstəqulluk şüarı və tələbi yox idi...
Bu indi mövcud olan "müstəqilliyi" SSRİni dağıdan və əslində türk millətinin gələcəyini məhvə doğru aparmaq istəyən dünya qüvvələri idi ki, bu yerli qanmazlar sadəlövhlik edib onların siyasətini öz əlləriylə həyata keçirtdilər və indiyədək elədikləri satqınlıqları dərk edə bilmirlər...
Bu yalançı müstəqillək ucbatından biz Ermənistan ərazisindən qovulan soydaşlarımızı və bütövlüklə Qarabağı itirdik, və bununla yanaşı 50 minə yaxın bəlkə də çox hərbçi və dinc əhalidən şəhid verdik...
Millət nə utdu? - Heç nə!...
Udan Əliyevlər sülaləsi oldu bir də bu millətin içərisində olan və hər zaman öz maraqlarına görə bu millətin var-yoxunu düşmənə satan və satmağa ghazır olan bu gün də YAP daxilində yığışan və milyarder-milyaner olanlar oldu!
Millət ancaq və ancaq uduzdu!
Millət sovet hökuməti zamanında bir gün gördü! Yoxdan - vara inkişaf etdi!...
17 noyabr 1988-ci ildən isə millətin məhvi başlandı və müvəffəqiyətlə bu günə qədər də gedir!...
Əgər bu kəs bununla milləti təbrik edirsə onda kül olsun onun da başına onun bu təbrikinə sevinən millət nümayəndələrinin də başına!...
Bu millətdə haçan ağıl, dərrəka olub ki, indi də olsun?!...
Bu millətin əksəriyyəti min illərlə qoyun idi və sonra da 17 noyabr 1988-ci ildən etibarən keçmış qoyunluğuna müvəffəqiyyətlə qayıtdı!...

17.11.2016.

18 окт, 2016

(без темы)

OQTAY ATAXAN

SSRİnin dağılmasını toy-bayram edən eşşək azərbaycanlılara mənim sözüm...

Yalançı "müstəqilliyə" sevinən qanmaz azərbaycan kütləsinə bir daha demək istəyirəm ki, ay qanmazlar, sizləri 1988-1991-ci illərdə, siyasi arenaya atılan Əbülfəz kimi KQB-nin agenturası vasitəsiylə yalandan "xalq", "millət", "azadlıq" şüarları ilə barmaqlarına doladılar, özləri öz əlləriylə yıxdıqları SSRİ-nin sügutunu sizin ayağınıza yazdılar, siz isə, heyvərələr, buna inandız və elə bildiniz ki, sizin "xalq hərəkatınız", əslində KQB tərəfindən yaradılan və hər addımda idarə olunan həmin hərəkət, o boyda SSRİ-ni dağıda bilmişdi...


Ay eşşək azərbaycan kütləsi! SSRİ-ni sizə görə, sizin SSRİ-də böyük perspektivlrinizə görə dağıtdılar!...


Siz, eşşəklər, gərək SSRİ-ni dağıdan Kreml rəhbərliyinin əlindən tutub buna imkan verməyəydiz, siz isə hələ ortalığa tullanıb SSRİnin dağılmasını toy-bayram etdiniz!...


25 il keçib, bu türk faciəsindən bəhrələnənlər bəhrələnib, bəs sizlər, ay özünə "türk" deyən qanmazlar, siz niyə və nəyə sevinirsiz?!...


SSRİnin dağılması sizə pislikdən başqa nə verdi ki?!...


SSRİ qalsaydı, indi bu 21-ci əsrdə siz Böyük Türk İmperiyasının astanasında idiniz! İndi hansı deşikdəsiniz, ay eşşək azərbaycanlı kütləsi!...


18.10.2016.

10 окт, 2016

ОГТАЙ АТАХАН. РЕПЛИКА В АДРЕС АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СМИ...

ОГТАЙ АТАХАН
РЕПЛИКА В АДРЕС АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СМИ...
Ай педерасты журналюги! Один раз хотя бы напишите, что во всем виноват президент и его команда, что в такой стране на пост министерства нацбезопасности не нашли другой кандидатуры как вора и коррупционера обэхээсника...

Кто такой был Эльдар Махмудов? Да никто!..

И какого черта надо было его из среднего звена МВД поднимать на высшее звено МНБ?!...

Когда назначали не знали, что вора куда ни посади, он всё равно воровать будет?! Не знали?!

А теперь и себе и всем жопу рвете, что видите ли во всем виноват нехороший Эльдар Махмудов!...

Эльдар 11 лет беспредельничал и что? Никто этого не видел?!...

Как только он стал собирать компромат на властвующую семью, так тут же оказался плохим?! А до этого, когда грабил и прессовал людей вокруг, он был хорошим?!...

Так что я не виню Эльдара, я не виню, министров, я не виню глав исполнительных властей, я не виню полицию и банки, я не виню воров и взяточников, я не виню тех недоумков, кто криминальных авторитетов сделал "народными героями" - я виню семью и клан Алиевых-Пашаевых, которые вернули освободившийся было Азербайджан от пут "алиевщины" с её приписками, коррупцией, формализмом, враньем, - снова в свое лоно диктата и беспредела...

Когда я педерастов из НФА чуть ли не умолял не приводить Гейдара Алиева к власти, эти педерасты мне нагло смеялись в лицо и пороли всякую чушь, но всё, как всегда, оказалось так, как я и говорил...

И Эльдар Махмудов - это просто винтик в алиевской государственной машине, где нет места честности, порядочности, справедливости, профессионализму...

Это не Эльдар Махмудов создал в стране государственную систему коррупцию, а команда Гейдара Алиева во главе с ним, это не Эльдар Махмудов 90% нашей нефти передал западным компаниям, а стране оставил только 10%, а команда Гейдара Алиева во главе с ним, это не Эльдар Махмудов создал тотальную монополию во всем и вся, а команда Гейдара Алиева во главе с ним, это не Эльдар Махмудов уничтожил всякие ростки демократии, которые на эту землю впервые за всю историю этой нации привнес Абдурахман Везиров, а команда Гейдара Алиева во главе с ним!..

Так какого же хрена вы удивляетесь всем преступлениям Эльдара Махмудова?!

Мог на его месте такой же как он абсолютный профан в специфике МНБ, взращенный в милицейской-полицейской системе на взятках и насилии к окружающим, вести себя по-другому?! - Нет, конечно!...

Так что вам азербайджанским педерастам-журналюгам пора бы сказать правду народу и показать на главного виновника всех тех преступлений, который совершил Эльдар Махмудов со своей бандой! А главный виновник - это понятное дело - наш дорогой президент со своей командой!...

Вот о ком и о чем вы педерасты-журналюги должны писать и говорить!...

Но вы ведь этого никогда не скажете!... На то вы и педерасты-журналюги, чтобы говорить пол-правды, которая всегда есть ложь!...

10.10.2016
Метки:

7 окт, 2016

ОГТАЙ АТАХАН. Династия антинародных правителей...

ОГТАЙ АТАХАН
Династия антинародных правителей...
(по поводу выступления Ильхама Алиева 07.10.2016 на заседании Кабинета Министров по итогам прошедших 9-ти месяцев)
Всё-таки Гейдар Алиев был более реалистичным правителем, хотя тоже любил и похвалу и культ личности, не говоря уже о расцвете при нем коррупции, приписок, формализма, бюрократизма, а потом уже в независимом Азербайджане - беспредела олигархов, поедания бюджета и разграбление природных ископаемых...
Ильхам Алиев, с одной стороны, говорит о том, что обо всем, что происходит в стране, он осведомлен, а с другой - хвалит сам себя за то, за что в таких странах как наша происходят дворцовые перевороты или революции...
Бесцельно, бездумно тратит на какие-то спортивные мероприятия миллионы и миллиарды..., лишь через 25 лет после независимости - после того, как истощили запасы нефти и цены на неё рухнули, вдруг задумывается о ненефтяном секторе, хотя ничего реального так и не делается, и - всё равно себя хвалит...
Далеко пойдет!..
У этого человека нет ни грамма чувства народности, любви и жалости к своему родному народу! Как так?! Откуда это?!..
Разумно такое поведение Ильхама Алиева объяснить невозможно!...
Преступник, вор, бандит, убийца, и то, когда его поймают, говорит на камеру или на суде: "Пешманам!" ("Раскаиваюсь!")
Здесь же за 23 года правления довели народ до очередной нищеты, превратили всех в воров и грабителей своего народа и своей земли, внедрили в умы психологию подонков и негодяев, разворовали и продолжают разворовывать недра своей земли, в результате предательской политики 20% территории под оккупацией, а миллион людей, и уже за счет демографии больше населения, числятся в беженцах... - а в нем ни капли раскаяния!... Более того, он считает себя "благодетелем" этого несчастного народа, который некогда себе на погибель пригрел изгнанного со всех постов Гейдара Алиева и его семью...
Откуда что берется?! Я просто поражаюсь!...
Обычно дети высокопоставленных людей бывают совестливые, болеют проблемами народа, жертвуют своим благополучием во имя интересов своего народа, а дети Гейдара Алиева, которые и в СССР жили как боги и не знали никаких забот, так и выросли страшно далекими от народа и его интересов и чаяний!... Как такое возможно?! Почему такое возможно?!...
И нет никакой надежды, что дети самого Ильхама будут другими! Никакой надежды на это нет!... Они переняли у своего родителя всё то, чем он характерен!...

07.10.2016.
Метки:

3 окт, 2016

ОГТАЙ АТАХАН. С ЧЕГО НАДО НАЧИНАТЬ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ...

ОГТАЙ АТАХАН
С ЧЕГО НАДО НАЧИНАТЬ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ...
До тех пор, пока в стране сохраняются монополии в экономике, пока существует системная коррупция и власть постоянно путает свой карман с общенародным карманом, всякие декларированные реформы будут иметь половинчатый и неэффективный характер!...
Это азбучная истина, которая прописана во всех учебниках экономики и политологии...
Если власть хочет поддержать местного производителя, то путь к этому очень простой: надо убрать монополию в стране как на производство, так и на импорт, экспорт, закупки. продажу. Надо внедрять не только льготы производителю, но и не мешать его инициативе и убрать все препятствия для его слаженной работы; надо ликвидировать взятки со стороны налоговой, полиции, таможни, и всех остальных охотников до коррупции...
В нынешних же условиях фискальные меры в отношении импорта могут привести только к удорожанию всех поголовно продуктов, в том числе и местных, ибо и до сегодняшнего дня покупателю как правило было не ясно, покупаемый продукт местный или же завозной...
Власть в лице её первых лиц прежде всего должны начать с себя и начать борьбу с коррупцией именно с себя!...
Если Ильхам Алиев начнет считать сколько он зарабатывает по закону и сколько тратит его семья, то каким образом вдруг на далеких от всякого бизнеса его членов семьи вдруг оказались оформленными всякие кампании и фирмы, откуда поступают деньги в Фонд имени его отца и вообще сколько тратится им и членами его семьи из казны на всякие мероприятия и меценатства, если он начнет вводить прежде всего свои затраты и затраты членов своей семьи в правовое поле, только тогда можно сказать, что начался задел для того чтобы начать выдвигать и претворять в жизнь какие-то там реформы...
Пока же Ильхам этого не сделал - коррупция, системная коррупция в стране будет процветать и всякие разговоры о "реформе", кроме как пустых никчемных разговоров, ничего из себя не будут представлять!...
03.10.2016
Метки:

OQTAY ATAXAN. AGENT OLAN SİYASİBAZLARIN İFŞASI...

OQTAY ATAXAN
AGENT OLAN SİYASİBAZLARIN İFŞASI...
İqbal Ağazadə kimi siyasibazlar heç zaman boynlarına almazlar ki, bunlar kiminsə agentidirlər! Bu da normaldır!
Lakin bu heç də o demək deyil ki, onların xarici kəşfiyyatın və ya yerli əkskəşfiyyatın agenti olduğunu bilmək və sübut etmək mümkün deyil! Əksinə bundan asan şey yoxdur!...
O "siyasi müxalif" ki, rəsmi şəkildə heç bir yerdən gəliri olmaya-olmaya, heç yerdə işləməyə-işləməyə özü də, ailəsi də yaxşı dolanır, üstəlik hələ partiya saxlayır, partiya ofisini saxlamaq və qərargahda işləyənlərə ən minimal məvacib verməyə imkanı var - həmin siyasibaz - 100% ki, agentdir!...
Bunu dərk etmək və bilmək üçün nə ekstrasens olmaq gərək, nə də dahi siyasətçi...
Bu baxımdan bu və ya digər ölkələrin agentura şəbəkəsinə daxil olanlar sırasında təkcə İqbal deyil - onunla bərabər agentura siyahısına bütün aparıcı siyasi "liderlər" və onların yan-yörəsi daxildir, Əli Kərimlidən başlayaraq - Arif Hacılı - və Realın idarə heyətinə daxil olanlar və bunların ətrafında olan siyasibazlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının, KİV-lərin aparıcı nümayəndələrinə qədər - kimin boş yerdən gəliri varsa və ya kimə indiki rejimdə rəsmi qaydada olmayan yerdən yaxşı qazanc əldə etmək imkanı verilirsə - o 100% ki, agentdir! Orası-burası yoxdur!
Bunların hünəri var dursunlar və açıq-şaffaf şəkildə bütün gəlirlərini bəyan etsinlər!... Heç zaman etməyəcəklər, çünki bunu etsələr onda insanlar hər şeyi aşıq-aşkar görəcək və bunların dəyərsiz cındır olduğunu biləcək ...
Sözsüz ki, bu agentlərə onların sahibləri maddi "dəstəyi" min cür üsulla ötürürlər!..
Misal üçün, İqbal deyə bilər ki, mənə kanardan heç kəs pul vermir, qardaşım biznesmendir, o mənə kömək edir... Çox yaxşı!... Lakin axı azacıq da olsun ağlı başında olan kəs gözəl bilir ki, əsl müxalif - heç kəsə satılmayan müxalifin nəinki qardaşına hətta bütün nəsilinə belə azacıq da imkan verilmir ki, bir biznes qursun hələ üstəlik hansısa müxalif siyasətçi qohumuna onun siyasi mübarizəsinə maddi yardım etsin!...
Bəli, mütləq deyil ki, yerli əkskəşfiyyat gəlib İqbal kimilərin cibinə vəsait qoysun, həmin vəsaiti iqtidar İqbal kimilərin qohumları vasitəsilə də həmin öz agenturasına çatdıra bilər. Lakin axı sən istəyirsən özün bilavasitə sahibindən pulu al, istəyirsən vasitəçinin vasitəsilə həmin pulu al - nə fərqi var, həmin pul onsuz da sənin üçün və sənə görə verilir, yəni sənin agent olduğuna görə verilir, və vasitəçinin olması səni nə agent vəzifəsindən nə də agent məsuliyyətindən azad etmir!...
Heç bir fərqi yoxdur ki, agent hansı vasitələrlə və yollarla öz sahibində pul alır, əsas odur ki, alır və almasının da və bu pulu ona verilməsinin də səbəbi yalnız odur ki, həmin şəxs agentdir! Vəssalam!...
Göydən hər müxalif siyasətçinin başına minlərlə - on minlərlə dollar düşsəydi, onda nə dərdimiz var idi ki! Belə olsaydı - indi biz də müəllimliyi atıb mersedesdə gəzib, evimizi də tək başına saxlayardıq, ofisimiz də olardı, uşaqlarımızı da xaricə oxumağa və yaşamağa göndərərdik, beş-on nəfərə ətrafda olanlarımıza maaş da verərdik, populyar olmaq üçün heç olmasa bir dənə KİV saxlayardıq, başqa KİVlərin jurnalistlərinə özümüzü təbliğ etdirmək üçün rüşvət də verərdik, lap yeri gələndə deputat seşkilərində də iştirak edərdik və hətta lap prezident seşkilrində də namizədliyimizi irəli sürərdik...!... Burada nə var ki?!... Olardı hər şey çim yağ içində!...
Lakin təəssüf ki, nə göydən, nə yerdən, nə də suyun altından siyasi müxalif olan və heç kəsə satılmayanların başına-əlinə-cibinə dollar tökülmür!...
Sənin başına dolların tökülməsi üçün gərək İqbal, Əli, Arif, və digərlər kimi əxlaqı, namus-qeyrəti, paklığı və təmizliyi, təmənnasızlığı unudub atasan özünü ortalığa və adı fahişələr kimi özünə alıcı-müştəri dayday - olsun Məmməd dayı, olsun Djon dayı fərq eləməz - axtarasan ki, o səni "saxlasın" və sənin siyasi fəaliyyətini maliyyələşdirsin... Tapanda da Məmməd dayı da və ya Djon dayı səni mütəmadi cıra-cıra zorlayacaq və sənin bu siyasi fahişəliyini dollarla dəyərləndirəcək!... Yalnız bu cür!
Yox əgər sən namus-qeyrət bilənsən, satılmırsan, dombalmırsan və dalına müştəri axtarmırsan, onda sən də məni kimi dilənçi vəziyyətində qalıb çarəsizlikdən evdə oturub sosial çəbəkədə status yazmaqdan kanara çıxa bilməyəcəksən, çünki ən azından heç olmasa tərəfdarlarınla görüşüb heç olmasa çayxanada oturub dərdləşmək üçün sənin pulun yoxdur, daha başqa şeyləri demirəm!... Bu normaldır və burada təəcüblü bir şey yoxdur!...
Ya bundansan ya da ondan - başqa yol yoxdur!...
Əgər kiminçünsə ac olub kişi qalmaq - alçaqlıqdırsa, dal verib agent olmaq şərəfdirsə, onda onun yolu bütün bu gün tanınan "siyasi liderlərin" yoludur!...
Hər kəsin seçimi özü üçündir!...
03.10.2016
Метки:

2 окт, 2016

ОГТАЙ АТАХАН. ПОЛИТНОТАЦИЯ В АДРЕС НАШЕЙ НЕДАЛЕКОЙ ВЛАСТИ...

ОГТАЙ АТАХАН
ПОЛИТНОТАЦИЯ В АДРЕС НАШЕЙ НЕДАЛЕКОЙ ВЛАСТИ...
Я еще много лет тому назад и потом неоднократно писал и в том числе в соц сетях, что самой большой дуростью нашей власти является то, что они с политарены распугали и разогнали в первую очередь интеллигентную часть оппозиции...
То дикарство властей, которое не пугает, не стращает и не отпугивает от политарены маргинальных чушек, вышедших из шинели НФА, сразу же распугало и надолго отпугнуло от политической деятельности небольшую часть интеллигентных людей, которые не привыкли и не принимают по отношению к себе такого обращения и поведения, которое допустимо и приемлемо для чушек маргиналов...
В результате режим Алиевых-Пашаевых сам своими руками уже не один десяток лет держит и культивирует на политарене в качестве оппозиции с одной стороны этих самых чушек маргиналов, а с другой стороны ставшей за эти годы мощнейшей силой и фактически латентным лидером азербайджанской оппозиции такой силы как клерикалы-религиозники-исламисты...
Я уверен, что мои статусы читают и в СГБ и в Президентском аппарает и в других местах...
Так вот я в очередной раз обращаюсь к этим так называемым господам с призывом скорректировать свою внутреннюю политику так, чтобы интеллигенция, настоящая, демократическая и конструктивная интеллигенция не боялась вернуться в политику и выйти вновь на политарену, чтобы наконец-то основательно потеснить как этих фронтистских чушек маргиналов, так и клерикалов-исламистов...
Вы же там не дураки и должны понимать, что своей такой идиотской внутренней политикой вы себя загнали в такой угол, из которого нет цивильного выхода... - или пан - или пропал! Третьего не дано!...
Если вы наивно полагаете, что назвав таких марионеток как Фазиль Мустафа и Гудрат Гасангулиев или Игбал Агазаде, которые все как один выходцы из шинели НФА, - так называемой "конструктивной оппозицией", вы не только не решили проблему, а наоборот - вы полностью дискредитировали понятие "конструктивной оппозиции", ибо этих флюгеров и агентов никто в стране ни оппозицией, ни чем другим кроме как "марионеток властей", не воспринимает!...
Конструктивная, интеллигентная, демократичекая оппозиция нужна вам как воздух и вода!... И вовсе не для того, чтобы передать ей власть или поделиться с ней депутатскими мандатами, нет!
Настоящая оппозиция нужна для того, что озвучивать легально все имеющиеся проблемы и быть услышанным властями...
Настоящая оппозиция никогда не будет участвовать ни в какой авантюре, а тем более революциях и переворотах...
Так что вам как раз такой оппозиции бояться нечего!...
А вы как вечные дилетанты и диктаторы никак не можете взять в толк, что для вас страшен не умный и порядочный интеллигент, а необразованный, готовый на всё, готовый всё на своем пути крушить и громить раб и люмпен!...
Вы своей этой идиотской политикой привели к тому, что подрастающее и молодое поколение, которое по своему менталитету относится именно к такой интеллигентной оппозиции, за неимением соответствующего своему менталитету политлагеря, вливается в лагерь фронтистов и вынужденно оказывается в одном лагере с радикалами, которые используют фронтистов как троянского коня или другими словами, как медицинскую резинку...
Одумайтесь!
Хватит уже быть дураками и идиотами, сами своими руками копающими себе глубокую могилу!...
01.10.2016
Метки:

1 окт, 2016

OQTAY ATAXAN. CƏBHƏÇİ VURĞUNU OLAN BİR GƏNCƏ CAVAB...

OQTAY ATAXAN

CƏBHƏÇİ VURĞUNU OLAN BİR GƏNCƏ CAVAB...

Sən bilirsən, mən sənin xətrini çox istəyirəm.

O ki qaldı siyasətə, bilirsən bu siyasətdə mən dünyada bir neçə nəfər dahi olanların biriyəm və bəlkə də birincisiyəm, və əgər kimsə məni tanımır və mənim yazılarımı oxumayıb mən onunla bir neçə dəfə söhbət edib həqiqəti başa salaram, lakin görəndə ki, insan həqiqəti dərk etmək və həqiqəti istəmək qüdrətində deyil, nə mənim yazılarımı oxumaq istəyir nə də onlarda olan dahi həqiqətləri qəbul etmək istəyir - onda mən sadəcə susuram, çünki onsuz da həyat gec-tez mənim dediklərimi əyani surətdə həmin kəslərə göstərəcək....

Düzdür, mənim 40 ildən çox siyasi fəaliyyətimdə mən permanent şəkildə görmüşəm ki, insanlar nəinki məni, hətta həyatı da başa düşmürlər və həyatın onlara dəfələrlə göstərdikləri həqiqətləri dərk etmək qüdrətində deyillər... Bu bir növ zombilikdir, bir növ rahat və asan yaşamaq üsuludur...

Mən təkəm, illər boyu mənim ətrafımda olan insanlar zaman-zaman yaramazların, yalançıların, fırıldaqçıların tərəfinə keçib onların ətrafında toplaşıblar...

Niyə? - O cümlədən də ona görə ki, təmənnasız, mütləq həqiqətlər üzərində fədakarcasına durub qalmaq kütlənin işi deyil, yalnız əsrlər boyu tək-tük insanların işidir ki, çoxu da bunun maddı, təmənna baxımdan qeyri-perspektivliyini görüb həmin aqibətdən qaçmağı daha üstün tuturlar.

Daha sən əgər məni üç il tanıyırsan, lakin bu üç ildə məni dahi siyasətçi kimi tanımağa cəhd etmədin, yəni mənim dediklərimin arxasında duran və əslində mənə məxsus olmayan mütləq həqiqətləri anlamağa və qəbul etməyə bacarmadın, və kütlənin tör-töküntüsünə, yalançılarına, dələduzlarına başqaları kimi aldandın, onların 1988-ci ildən bəri bu millətə etdikləri xəyanətlərini və tökdükləri qanları və gətirdikləri itkiləri dərk etmədin, onda səninlə N.-nin (dindar qardaşımızın) nə fərqi var?!.. N. də, sən də, bu millətin ən təmiz və ən saf oğullarındansız, lakin ikiniz də, digər sizi kimi insanlara qoşulub, yalanın, iblisin dalıyca gedirsizsə və bu millətə hər addımda xəyanət edənləri "böyük siyasətçi" və "böyük lider" kimi tutursuzsa onda mən daha sizə nə deyim?!

Mən ancaq heyfslənirəm, sizlərə də, mütləq həqiqətdən qaçan millətimə də!

Alə, yəni sən görmədin ki, ən azından son müddətdə mənim bütün dediklərim həqiqət çıxdı?!... Sən görmədin ki, mən meydanda tək qaldım, lakin çox keçmədi hamı mənim dediyim fikrə gəldi?!...

Təvazökarlıqdan nə qədər uzaq olsa da, lakin bu danılmaz faktdır ki, mən siyasətdə dahiyəm və siyasətdə mənim tayım ən azından Azərbaycanda yoxdur! Mən siyasətdə heç zaman səyv etməmişəm və edə də bilmərəm, istəsəm də!... Mən bunu qətiyyən fəxrlə demirəm - əsla! Əksinə Dahi olmaq - bu böyük bədbəxtlikdir, çünki bir qayda olaraq səni sağlığında heç kəs açıq şəkildə dahi saymır, əksinə hər tula da sənin "hətta it dəftərində olmamağını" sənə irad tutur!... Bu reallıqdır, və bu reallığı, bu acı reallığı bütün əvvəlki və indiki dahilər yaşayıb və yaşayır!...

Sadəcə mənim digər dünya dahilərindən fərqim ondadır ki, mənim üçün dünya əxlaqı və dünya mənəviyyatı mütləqdir!...

Bilsəm də ki başımı kəsəcəklər - mütləq həqiqəti deyəcəm!...

Ona görə də mənim siyasətçi kimi hakimiyyətə gəlmək şansım çox aşağıdır, lakin bu heç də mənim siyasi dahiliyimi şübhə altına sala bilməz!..

Mən potensial baxımdan digərlər kimi ən alçaq, iblis, firildaq, əxlaqsız və mənəviyyatsız hərəkətləri edə bilərəm, buna mənim biliyim də, bacarığım da çatır, lakin mənim başımı da kəssələr mən heç zaman bunlara nə hakimiyyətə görə nə də bu həyatın hər hansı digər nemətinə görə və hətta həyatımın xətrinə - əl atmaram, yenə deyirəm, nəinki hakimiyyət xətrinə, hətta həyatımın xətrinə!...

Nə isə! Yaxşı olar! Ən böyük Müəllim - Həyatdır!... Kim Oqtay Ataxandan vaxtında öyrənmək istəmir - eybi yoxdur! Onsuz da sonra istər-istəməz Həyat bu cür insanları daşa-divara çırpa-çırpa onlara Oqtayın bütün dedikləri həqiqətləri aşkar şəkildə bildirəcək və öyrədəcək! Yaxşı olar!

Oqtay Ataxan

01.10.2016

26 сент, 2016

Огтай Атахан. Ответ примитивному лицедею и подхалиму...

Огтай Атахан
Ответ примитивному лицедею и подхалиму...

исполнительный секретарь Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов: «Народ доказал, что доверяет господину президенту. Это был тест на всенародное доверие, который прошел достаточно успешно»

Скажи:

Ай примитивный лицедей и подхалим! Народ выразил не поддержку, ибо выражают поддержку обычно тому, что объясняется и аргументируется... Здесь народ не услышал ни одного аргумента и ни одного мотива со стороны как президента, так и его приближенных. кроме пустых, голословных утверждений, что это на пользу стране...

В этих условиях, я просто уверен, что явка как всегда завышена... Как это делается, я видел еще в советские времена и потом в независимом Азербайджане... Так что удивляться не приходится...

Но и те, кто реально проголосовал "за", некоторая часть проголосовала из-за страха, а другая часть проголосовала в надежде, что эти изменения не приведут к еще худшему положению, в котором большинство населения находится...

Так что здесь нет и быть не может никакой речи о поддержке Ильхама Алиева, тем более, что все прекрасно понимают, что решение принимает некая теневая команда, лицом которой является Ильхам Алиев...

И к чему тут этот дешевый фарс?!

Кого этот баран хочет обмануть?!

Эти дешевые подхалимы никак не возьмут в толк, что нынешний народ уже абсолютно не тот каким был в 2008 году, и тем более в 2003 году, не говоря уже - в 1995 году...

Народ просто пустил все на самотек и плывет по течению, предоставив правительству во главе с Ильхамом самим заваривать и самим расхлебывать кашу...

Так что, народ даже тот который проголосовал, всё равно всю ответственность за происхоящее возлагает на самого Ильхама и его команду, придумавшую этот абсолютно неуместный с точки зрения здравого реформирования госструктуры референдум!..

Народ прекрасно понимает, что жизнь и этой власти зависит от иголки, которая в яйце, которое в дупле, которое в дереве, которое растет за тридевять земель и те кто рядом с этим деревом и со всем тем, что в нем находится в любой момент могут достать эту игру и переломить её... И тогда ничего не будет зависеть ни от Ильхама и его команды , ни от самого народа!...

Так что, поживем - увидим, что придумала команда Ильхама, какой такой сюрприз и народу и самой этой власти!...

26.09.2016.

Метки:

25 сент, 2016

Огтай Атахан. Правитель и толпа...

Огтай Атахан

Правитель и толпа...

Как ни странно, у нас за весь 20-21 век во главе Азербайджана стояло только два человека, не случайных на этой должности и более менее способных политика и руководителя...

Это Мирджафар Багиров и Гейдар Алиев...

Все остальные - это случайные и абсолютно несведущие в политике люди... Что Мамед Амин Расулзаде, что Топчубашев, что Имам Мустафаев, что Вяли Ахундов, что Камран Багиров, что Абдурахман Везиров, что Аяз Муталибов, что Абульфаз Алиев, что Ильхам Алиев... Все эти люди, как показала история, абсолютно не достойны были занимать такой пост и фактически в клановых и закулисных играх оказались просто инструментом в чужих руках...

Я не говорю о том,, что Мирджафар Багиров и Гейдар Алиев были идеальными и что их деятельность была абсолютно положительной или же что их положительное превалировало над отрицательным, нет, я этого не говорю. Я говорю о том, что эти два человека были политиками, способными, талантливыми, много чего позитивного сделавшие для страны и их всего было-то два человека за целый век...

Закономерно это? - Да!... В истории - это даже очень даже хороший показатель, ибо есть века, которые проходили под знаком абсолютной бездарности правителей...

И еще, что я хотел сказать нашему народу...

Люди как правило заблуждаются, что правители ими управляют, на самом деле, правители сами управляемы - управляемы ситуацией, экономикой, внешней и внутренней политикой...

И когда говорят, что некий правитель как малый ребенок капризничает и хочет чтобы все его оставили в покое и срать он хотел на это государство, ему хочется заняться своими личными делами и интересами, то это вовсе не сказки и не выдумки, а действительно всё так и обстоит...

Народ видит только фасадную, обложечную картинку, а реальность она прозаична и тривиальна: тебе дают информацию, в которой уже заложено "твое" решение, тебе приносят на подпись документы, которые с тобой уже согласовали, но на самом деле ты просто выслушал. задал пару-тройку вопросов и согласился с предложением или же озвучил то, что тебе уже негласно навязали; ты живешь по протоколу, даже в туалет сходить - это значит выбиться из протокола, поэтому и это учитывается... то есть ты как в тюрьме - живешь по какому-то распорядку... Ты превращен в некоего робота! Ты живешь не своими личными радостями, а делом, которое не понятно чье, но тебе говорят, что это дело народа, а народ считает, что это дело твое личное и твоего клана...

Таким образом между тобой и всеми остальными стена...

Даже твой отдых заранее продуман до мелочей и здесь нет места экспромтам...

Ты в душе понимаешь, что все тебе завидуют и каждый в меру сил ненавидит, даже готов принародно целовать тебе зад...

Ты никому не можешь доверять, ибо интриганы могут в любую минуту тебе подушкой задушить и привести на трон да хотя бы твою жену или малолетнего наследника, или же серого теневика, который сегодня после тебя в качестве лидера устраивает весь твой разношерстнеый клан...

Ты одинок, ты несчастен, ты доведен до мизантропии - человекненавистничества, тебе уже все равно, что делать, что говорить, тебе хочется одного, чтобы все оставили тебя в покое и чтобы ты мог сам планировать свой день и длать то, что тебе хочется в каждую данную минуту... Но в реале ты в каждую минуту должен показывать счастье, радость и деловитость...

Каждый твой шаг обсуждается, каждое твое слово разбирается...

Одни идиоты тебя за всё превозносят, другие идиоты тебя за всё хают на чем свет стоит...

Тебя абсолютно не радует идиотская похвала, еще больше тебя огорчает идиотское охаивание...

Тебе хочется снова стать ребенком и прижаться к отцу или матери и пусть они решают твои проблемы и защищают тебя...

и т.д. и т.п.

Страшно далек ты толпы и толпа от тебя...

А что же толпа?! А толпе по большому счету абсолютно безразлична твоя судьба. Если завтра в стране произойдет дворцовый переворот или же революция и тебя не просто сметут с поста, но и принародно казнят, то это займет интерес толпы на несколько часов и дней - не больше, а дальше все дружно забудут тебя и все взоры теперь будут обращены на нового правителя, который при всем возможном личностном отличие от тебя будет чувствовать себя на этом посту точно так же как и ты... Такова психология и самочувствие правителя!

То есть правители - самые несчастные люди в этом обществе! Но парадокс заключен в том, что толпа приписывает им самое большое счастье, которое бы все хотели испытать!...

Заблуждение - это перманентное свойство человека и человечества!...

25.09.2016.

20 сент, 2016

ОГТАЙ АТАХАН. ЛЮДЯМ, НАДЕЛЕННЫМ ВЛАСТЬЮ, НЕГОЖЕ ЗАБЫВАТЬ УРОКОВ ИСТОРИИ...

ОГТАЙ АТАХАН

ЛЮДЯМ, НАДЕЛЕННЫМ ВЛАСТЬЮ, НЕГОЖЕ ЗАБЫВАТЬ УРОКОВ ИСТОРИИ...

президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз — Азербайджан, раскритиковал их за недооценку развития в Азербайджа свобод и демократии.

Ай Ильхам Гейдарович, ну так тоже нельзя да!...
О какой демократии в стране может идти речь, о каких шествиях?!...
Не успел молодой следователь прокуратуры сделать заявление, что переходит в оппозицию и добровольно отказывается от своей должности, как прокуратура сфабриковала против него коррупционное дело и посадила на 9 лет...
Не успел один из лидеров импотентного реала использовать референдум в корыстных целях своего пиара, как прокуратура тут же посадила его секретаря...
О какой демократии в стране может идти речь, если МСК отказалась зарегистрировать единственную оппозиционную наблюдательную группу?!...
Я понимаю, что тебе хочется выглядеть демократом и цивильным президентом, но всему есть границы...
Людей сажают только за то, что кто-то резко высказался в социальных сетях... Людей сажают только за то, что в конце разрешенного митинга они по простоте своей поддержали некоторых обученных провокаторов, которые намеренно стали озвучивать какие- то там лозунги...
Ты, Ильхам, уже три срока у власти, и после референдума, ты уже в соответствии с изменениями в Конституцию, сможешь быть избран еще как минимум на два срока, которые составят почти столько же сколько сейчас три срока...
Ты, ни с кем не посоветовавшись и никак никому ничего не объяснив, предлагаешь ввести должности нескольких вице-президентов, хотя ни в одной известной стране мира такой практики нет...
Где же демократия в Азербайджане?!...
Единственный более-менее независимый телеканал, который каждый год назначал тебя "Человеком Года", был закрыт только за то, что ведущий в своей аналитической передаче посмел высказать свою точку зрения о президентстве президента Турции... Это - демократия?!...
Я понимаю, что Ты Ильхам и твоя команда, вы выбрали тактику Людовика 16, который отгородился от нищенствующего Французского народа и жил в своем узком роскошном мирку, полагая, что народ во Франции живет как сыр в масле... Поскольку ты по своей специальности историк-международник, то я не понимаю как ты можешь запамятовать бесславный конец этого самого Людовика 16...
Неужели ты, Ильхам Гейдарович, настолько наивен, что не понимаешь, что у такой внутренней политики нет никакой перспективы?!...
Неужели бесславный конец других антидемократических режимов тебя ничему не научил и не пугает тебя?!...
Hər şeyin təhəri var da! Bu dərəcədə də yox da!...
20.09.2016.

ОГТАЙ АТАХАН. РЕПЛИКА ВЕТЕРАНА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ОГТАЙ АТАХАН

РЕПЛИКА ВЕТЕРАНА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

«В Азербайджане предпринимаются решительные шаги в направлении борьбы с коррупцией», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с членами делегации Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз

Ай Ильхам Гейдарович, о какой борьбе с коррупцией ты говоришь?!...
Я еще в 1999 году написал первые в Азербайджане проекты и закона и программы по борьбе с коррупцией, там был учтен весьи мировой опыт и были включены кардинальные пункты, которые одномоментно бы опустили бы уровень коррупции в Азербайджане со 100% до 30%... если бы были приняты в законодат ельном порядке...
Разве вы их приняли?! Нет!...
Разве существует сегодня в нашей стране обязательное гласное, публичное декларирование доходов всех и вся? Нет!
Разве сегодня есть прозрачность и гласность относительно доходов и имущества государственных чиновников и членов их семей, начиная с президента и кончая начальником ЖЭКа?! Нет!...
Некоторые люди месяцами мяса не могут домой купить - живут как вегетарианцы, а другие имеют по три-четыре машины в семье, по 5-6 квартир и т.д. и т.п. И это при том, что средняя зарплата в стране 350-400 манат, то есть каких-то 200 долларов...
Да, за АСАН спасибо!...
Но ведь АСАН не компетентен остановить воровство и разграбление бюджета и госдоходов...
О какой борьбе с коррупцией может идти речь?! Неужели ты так и не понял, что правишь страной в которой вот уже 23 года успешно действует системная государственная коррупция?!...
Можно, конечно, оправдываться, но говорить о том, что у нас идет борьба с коррупцией - это фарисейство!...
С коррупцией можно покончить на следующий день!... Если действительно решиться покончить с коррупцией... А не заявлять на весь мир десятилетиями, что мы видите предпринимаем решительные шаги в области борьбы с коррупцией...
Если ты не знаешь как это сделать, то я, Огтай Атахан, это прекрасно знаю и это знают все мировые специалисты по борьбе с коррупцией...
Если ты действительно хочешь покончить с коррупцией, то вызови хотя бы меня, если иностранных специалистов тебе не хочется вызывать и позориться, и я тебе популярно объясню, как за один день можно сразу как минимум на 70% подорвать уровень коррупции в стране, а в перспективе вообще оказаться такой как Норвегия - с нулевым коэффициентом коррупции в стране...
Наш народ законопослушный! Даже без всяких соответствующих административных и законодательных мер, просто выйти и сказать ему, что с завтрашнего дня никто в стране не будет воровать и все начиная с первого лица в стране будут соблюдать общемировые принципы "конфликта интересов", то я тебя уверяю, что 99% населения Азербайджана завтра начнут совершенно другую жизнь - честную и чистую и за короткий срок уровень жизни в стране вырастет сразу в несколько раз... Ибо резервы экономические у нас колоссальные!...
Но ведь этого не происходит!... Ни ты, ни твой покойный отец этого не сделали, хотя могли и должны были!...
Более того, твой отец и ты - вы в независимом Азербайджане 23 года правите страной, а так и не удосужились принять закон об обязательности декларации доходов и имущества, при которой сразу в одночасье стало бы известно всем, кто в этой стране вор и грабитель и кого надо отстранять от должности и сажать в каталажку... Почему вы не принимаете этот закон?... Если речь о том, что принципы капитализма противоречат этому, то это полнейшая ложь. Капитализм не только не противоречит подобному закону, а наоборот - во многих странах мира с капсистемой эти законы давно приняты и надежно работают... Тогда почему?...
Все в стране видят, что министры воруют, главы исполкомов воруют, любой госчиновник соответственно своему рангу и должности ворует... Все всё это видят, а президент словно бы этого не видит - выступает и декларирует, что у нас идет борьба с коррупцией... С кем ведется борьба?! Со стрелочником?! С теми, кто вымогает с людей 50-100 манат?!...
Все мои коллеги - специалисты в области борьбы с коррупцией по всему миру прекрасно знают, что эта борьба как кампания может и должна длиться от силы - месяц, дальше всё вступает в свое правовое поле... и дальше никакой риторики о "борьбе с коррупцией" в стране быть не может априори... И наоборот - там, где руководство страны годами и десятилетиями декларирует, что "они, видите ли, ведут борьбу с коррупцией", то подобное декларирование руководства данной страны призвано лишь скрыть его абсолютное бездействие и потворство коррупции...
Так о какой же борьбе с коррупцией в Азербайджане может идти речь?!...
С такими "темпами" "борьбы с коррупцией в Азербайджане" можно предполагать, что не просто коррупция, а именно системная государственная коррупция будет продолжаться в Азербайджане еще не один десяток лет, во всяком случае при правлении нынешнего клана Алиевых-Пашаевых надеяться на реальную борьбу с коррупцией в стране не приходится...
20.09.2016.

18 сент, 2016

OQTAY ATAXAN. MÜXALİFƏTİN NÖVBƏTİ QANMAZLIĞI...

OQTAY ATAXAN

MÜXALİFƏTİN NÖVBƏTİ QANMAZLIĞI...

Əslində Rəsulun özünün də başı siyasətdən çıxmır...

O Milli Şuranı niyə tənqid edir?! - Özünün proqnozları düzgün çıxmamasına görə?!...

Deməli elə çıxır ki, 11 sentyabrda uğurlu mitinq keçirəndə Rəsul Milli Şuraya inanırdı... lakin mitinqə güclü yağış yağdığına görə və stadion gölə çevrildiyinə görə insanlar mitinqə gəlməyəndə artıq Rəsul Milli Şuranın istefasını tələb edir?!... Bu məntiqdir?! -Yox! Bu növbəti cıqallıqdır və demaqoqiyadır!..

Əslində Milli Şura nəinki bu gün siyasətdən çıxıb getməlidir, Milli Şura gərək əzəldən bu cür yaranmayaydı və etdiyi qanmazlıqları etməyəydi, çünki Milli Şuranın bu şəkildə yaranması ümumiyyətlə əzəldən ölü meyid kimi yaranması demək idi və onun əzəldən fəaliyyəti indiki rejimə xidmətdən başqa bir şey deyildi!...

Bu öz yerində...

O ki qaldı indiki mitinqlərə, əslində 11 sentyabrda baş verən mitinq zahirən nə qədər "uğurlu" görsənsə də əslində yenə də mənasız və hakimiyyətin yürütdüyü siyasəti legitimləşdirməyə hesablanmış hərəkət idi.

Kütlə qanmaz və səviyyəsiz olduğuna görə bu mitinqə gəldi və say baxımdan mitinq "möhtəşəm" göründü, lakin mahiyyətcə o mitinqin zərrə qədər xeyri yox idi və əslində zərərdən başqa bir əhəmiyyəti yox idi...

Bu zərəri mən görürəm - deyirəm və bir də əllə sayıla biləcək peşəkar siyasətçilər görür... Lakin təəssüflər olsun ki, kütlə bunu görmür - başa düşmür və başa düşmədiyinə görə həm kütlənin özü ruhlanmışdı, həm də iqtidar tumanını batırmışdı...

Və bu vəziyyətdə nə etmək gərək idi?... Çox sadə bir şey! - Əgər Milli Şurada həqiqətən azacıq da olsa siyasətdən başı çıxan bir kəs olsa idi heç zaman böyük fasilədən sonra keçirilən həmin "möhtəşəm" görünən mitinqdən sonra belə qısa müddətdə mitinq çağırmazdı... Bu bir! İkincisi isə, belə bir mitinq 17 sentyabrda qəti şəkildə çağırılmazdı xüsusən də ona görə ki, bunlar qabaqcadan çox gözəl bilirdilər ki, bir gündən sonra - 18 sentyabrda - Müsavatın mitinqi olacaq...

Belə olduğu halda bu cür hərəkət Milli Şuraya rəhbərlik edən insanların siyasətdə naşılığın, qeyri-peşəkarlığın bariz təzahürüdür!...

Naşılıqdan başqa, bu cür hərəkət bir daha göstərdi ki, Milli Şurada oturanlar xalqı yox, öz mənafelərini, öz intriqalarını düşünür və buna görə vuruşur, yəni bunların bütün mübarizəsi - digər müxalif qüvvələri ilə nüfüz davasıdır, nəticədə isə müxalifət həmişəki kimi bütövlükdə uduzur!... Bu 1989-ci ildə də özünü göstərmişdi və həmin cəbhə şinelindən çaıxanların bütün sonrakı fəaliyyətində özünü göstərib...

Bu Milli Şura qanmazları sözü gedən məsələdə ona görə qınanmalıdır ki, 17 sentyabrda mitinqi ümumiyyətlə çağırmamalı idilər. Bəs nə etməli idilər?...

Bu qanmazlar Açıq və ya gizli sövdələşməyə gedib Müsavatın mitinqində var gücləri ilə iştirak edib hamıya göstərməli idilər ki, əvvəla bunlar ümumi məqsəd naminə düzgün taktika seçə bilirlər və lazım gələndə bütün küsüləri qırağa qoyub birləşə bilirlər...

Digər tərəfdən, 17 sentyabr qabaqcadan məlum idi ki, yağışlı olacaq, lakin 18 sentyabrda gözəl hava olacaq... Sinoptiklər KİV vasitəsilə bunu bəyan etmişdilər. Və ən azından bunu nəzərə alıb mitinqi gərək bu qanmazlar 17-nə təyin etməyəydi...

Lakin kinlilik və düşmənçilik bu satqınlarda elə bir həddə çatıb ki, onlar nəyin bahasına olursa olsun ən axmaq və ağılsız qərarlarından geri durmurlar...

Bax buna görə Milli Şuranı qınamaq lazımdır, daha Rəsulun dediklərinə görə yox!...

Belə baxanda Rəsul da bunlar kimi cəbhənin şinelindən çıxan adamdır və siyasətdə heç zaman siyasi fiqur olmayıb və olmayacaq da, əksinə onun qarşısına təsadüfən çıxan bütün şansları öz əli ilə həmişə məhv edib... Lakin indi oturub ABŞ-da elə statuslar, elə müsahibələr verir ki, guya bu siyasətçidir və guya bunun siyasətdən başı çıxır...

Gülməlidir!...

Əslində bu cəbhə qırıntılarının bütün "siyasəti" eyni zamanda həm gülməli həm camaata qarşı edilən xəyanətlərə görə ağlamalıdır!...

18.09.2016.

17 сент, 2016

Огтай Гамидов То, что не может сделать у нас государство, волшебным образом делает фонд Г. Алиева...

Огтай Гамидов

То, что не может сделать у нас государство, волшебным образом делает фонд Гейдара Алиева...

Значит, у государства построить общежитие для студентов денег нет, а у некоего фонда - эти деньги есть?!...
Возникает законный вопрос:
Откуда у этого фонда такие баснословные деньги?!...
Где, в какой стране мира видно, чтобы фонд бывшего президента имел такие финансовые ресурсы, которых нет у министерства и чтобы фонд бывшего президента выполнял работу, которую должны выполнять министерства и бюджет?!...
Конечно, работа фонда помогает людям и государству и это вроде бы хорошо, но!...
Возникает сразу законный вопрос:
Товарищи, а откуда у этого фонда деньги?!...
Бывший президент не был миллонером и тем более более миллиардером и не оставил после себя такого баснословного богатства, чтобы создатели Фонда его имени могли теперь тратить эти деньги на благотворительность... Фонд не имеет каких-то мощных коммерческих структур, которые бы имели такой доход, который позволял бы им делать то, что они делают... И потом, такая коммерческая деятельность выходила бы за рамки функций фонда...
Так откуда в таком случае такие баснословные финансовые возможности?!...
Если речь идет о том, что данный фонд организует кампанию по сбору денег для постройки общежития, то так и надо говорить и не вводить народ в заблуждение и не говорить о том, что "Фонд Г.Алиева будет строить"... Ибо у Фонда нет и не может быть таких финансовых средств, на которые можно было бы построить не то, что комплекс зданий на 1000 мест, но и даже одноэтажное здание, ибо фонд - это некоммерческая организация, даже если она имеет право иметь коммерческие структуры, но только для того, чтобы направлять прибыль на цели, заявленные в своем уставе. И понятно, что в целях устава данного Фонда нет пункта о строительстве зданий, ибо это не строительная компания, а всего лишь навсего Фонд, который призван заниматься увековечиванием памяти бывшего президента и вести определенную просветительскую деятельность...
У нас же Фонд Гейдара Алиева превратили чуть ли не в параллельную Кабинету Министров структуру, которая имеет каким-то образом свой самостоятельный бюджет, который непонятно из каких источников формируется... Более того, президент этого Фонда котируется наравне с президентом страны - чьи жалобы не доходят до президента, те посылают эти же жалобы президенту фонда Гейдара Алиева... Как так получается?!.. Почему так получается?!...
Подобная ситуация - абсолютно анормальная!
Возможно, что понимая анормальность данной ситуации, в руководстве страны и решили внести изменения в конституцию республики...
Ну что же, если нынешний президент фонда Г.А. будет назначен вице-президентом, тогда хотя бы его статус будет узаконен... Хотя надеюсь в этом случае, деятельность фонда Г.А наконец-то войдет в свое цивилизованное и правовое русло... и не будет такого параллелизма госструктур со структурой Фонда Г.А., которое ныне существует ныне...
16.09.2016.

11 сент, 2016

OQTAY ATAXAN. ƏSL SİYASƏTÇİNİN HAMIYA GÖSTƏRDİYİ YEGANƏ ÇIXIŞ YOLU...

OQTAY ATAXAN
ƏSL SİYASƏTÇİNİN HAMIYA GÖSTƏRDİYİ YEGANƏ ÇIXIŞ YOLU...
Bu AXC qanmazları heç cür başa düşmür ki, mövcud vəziyyətdə mitinq boş bir şeydir və onun heç bir müsbət mənası və təsiri yoxdur, əksinə bu cür məqamlarda mitinq keçirmək - ümumiyyətlə siyasi mübarizənin mənasız olduğunu təsdiqləmək deməkdir...

Azacıq inqilab nəzəriyyəsindən, siyasi mübarizə nəzəriyyəsindən xəbəri olan hər hansı kəs bunu çox gözəl bilir və başa düşür...

Çox az adam bilir ki, mən siyasətə qayıtmamışdan əvvəl, yən 1995-ci il yanvar ayına qədər, müxalifət pərakəndə və donmuş vəziyyətində idi.

Mən siyasətə çox böyük layihələrlə qayıtdım, çox böyük. Və o layihələrdən biri - müxalifətin birlik qurumunun proyekti idi.

Mən layıhəni incəliklə işləmisdim və adından başlayaraq, onun bütün strukturunu və orqanlarını işləmişdim, və sonra isa tanınan partiya liderləri ilə görüşüb onlara öz layihəmi təqdim etdim və bu işə başlamağı təklif etdim, buna onları inandırmağa çalışdım...

Üzdə danışdıqlarımdan heç kəs bu birləşmək məsələsinə və mənim proyektimə maraq göstərmədi...

Lakin sonrakı gedişat göstərdi ki, bu fırıldaqçılar sadəcə mənim proyektimi mənimlə bölüşmək istəmirdilər. Çox keçmədi ki, bəyan olundu ki, faktiki mənim proyektimin pir parçası olan, lakin adı dəyişdirilən qurum - Demkonqress - yaradılır...

Bunu eşidəndə mən üz vurmadım, lakin bunların yanına gəlib xahiş elədim ki, məni də o Demkonqressə üzv kimi qəbul etsinlər, mənə dedilər ki, fərd kimi olmaz, get öz partiyanı yarad, gəl, qəbul edək...

Mən gedib partiya yaradanda məlum oldu ki, mənim layihəmin daha böyük strukturu başqa bir adla - SİDSUH - yaradılır...

Nə isə...

Uzun sözün qısası...

Biz həmin SİDSUHA üzv olduq, və mən onu düzgün istiqamətə yönəltməyə çox çalışdım, lakin sonda Kələkidən gələn Əbülfəzin və Müsavatın qaşıq generatoru olan Arif Hacılının əliylə həmin qurum - müxalifətin tarixində ən uğurlu və ən güclü olan qurum - dağıdıldı...

Bunun əvəzində yenə də mənim həmin proyektimə uyğun olan DUH yaradıldı, lakin müxalifətin daxilində baş verən proseslər qarşısı alınmaz şəkildə müxalifəti tam dağılmağa aparırdı və nəticədə bu cür də oldu...

2003-cü il İlham Əliyevin prezident seçilməsi artıq məhv olunmuş müxalifətin aqoniyasını üzə çıxartdı və həmin vaxtdan müxalifət canlı meyit halına düşdü...

Nəzəri baxımdan bu canlı meyit reanimasiya oluna bilərmi?... - Yalnız nəzəri baxımdan - bəli!...

Niyə mən deyirəm ki, "yalnız nəzəri baxımdan", çünki bunların xislətinə bəlli olduğuma görə bilirəm ki, praktik cəhətdən reanimasiya olunası zibil deyillər! Lakin... nəzəri baxımdan reanimasiya mümkündür...

Nədir bunun dərmanı? - Bunun çox sadə bir dərmanı var: gərək bütün müxalifət həmin mənim - vaxtılə SİDSUH təşkilatının misalında müəyyən həcmdə aprobasiyadan keçirilən - müxalifətin birliyi modelimə uyğun bir masa arxasında oturub ciddi şəkildə ictimai-siyasi durumu, yaxın keçmışı, buraxılan səhvləri və vəzifələri müzakirə edib hamını bir araya gətirə bilən bir-iki prinsip üzərində birgə bəyanət qəbul etsin və birliyin strukturunu, işlək orqanları yaratsın...

Bunun başqa çıxış yolunu bu bəşəriyyət, onun siyasi nəzəriyyə dahiləri hələ ki tapa bilməyib - çıxış yolu yalnız budur - yəni mənim vaxtilə də, sonra da, indi də göstərdiyim yoldur...

Sözsüz ki, bu birlik yalnız dünyəvilik prinsiplərə riayət edən siyasi quvəllər arasında ola bilər və orada hər hansı dindar partiyası, dini ictimai təşkilatı və ya dindar-fərdi iştirak edə bilməz...

Bunu mən bu cür çox qısa şəkildə ona görə danışdım ki, bu millətin müxalif mövqeyində duran kəsləri başa düşsün ki, yeganə çıxış yolu haradadır, və əgər bu müxalifətin səviyyəsiz "liderləri" bu yoldan qaçırlar, və bu yolu rədd edirlər, deməli onlar müxalifət deyil, onlar müxalifətin ən böyük düşmənləridir... Söhbət eyni qaydada Müsavatın və AXCP-nin liderlərindən gedir...

Mən adlandırdığım hər iki partiyadan olan tanışlarıma dəfələrlə şəxsi görüşlərdə bunu onlara demişəm və onlar iki əlli mənimlə razılaşıblar, bunun tərəfində olduqlarını deyiblər, və çox böyük məyyusluqla etiraf ediblər ki, bu partiyaların başında duran birinci şəxslər bu cür birliyin əleyhinədir və bu haqda ritorikaya qoşulsalar da, lakin ürəklərində bunun əleyhinədirlər... Yəni müxalifətin ən böyük problemi iki aparıcı partiyanın rəhbərlərindədir... Bunu həmin partiyaların üzvləri , yenə deyirəm, təklikdə çox böyük məyyusluqla etiraf edirlər və onu etiraf edirlər ki, onlar - sıravı və hətta orta eşelonda olan partiya üzvləri həmin vəziyyətin müsbətə dəyişdirilməsində tam acizdirlər və səlahiyyətsizdirlər...

Bütün bunları nəzərə alaraq yenə də təkrar edirəm ki, indiki vəziyyətdə bu şəkildə mitinq etmək bu sadəcə yalançı bir tamaşa qurmaq kimi bir şeydir...

Bu cür mitinqlərin siyasi proseslərə, insanların düşüncəsinə və əhval-ruhiyyəsinə, ölkədə gedən proseslərə, iqtidarın vəziyyətinə və əhval-ruhiyyəsinə təsiri sıfırdır! Sıfır!...

Və bütün bu cür hərəkətlərin - siyasi gedişatların perspektivi və şansı yoxdur - sıfırdır!...

Mənim bax bu yazımın yazılışı həmin mitinqin keçirilməsindən qat-qat təsirlidir və ölkədə gedən siyasi proses üçün qat-qat önəmlidir, nəinki bu gün AXCP-nin keçirtdiyi və ya bir həftədən sonra Müsavatın keçirəcəyi mitinqlər!...

Bu belədir! İstəyir özünüzü divara vurub partladın - həqiqət budur!...

Niyə bu belədir? - Çox sadə səbəb görə! Çünki burada mən indiki vəziyyətdən yeganə mümkün olan müsbət çıxış yolunu göstərirəm ki, bunu minlərlə insanın iştirak etdiyi və iki saat sürdüyü mitinq göstərmir və göstərmək ağlında deyil!...

Yenə deyirəm yeganə çıxış yolu - mənim yixarıda göstərdiyim alqoritmdır!...

Seçim isə yenə də insanlarındır!...

Siz nə qədər siyasətdə AXCP-nin və Müsavatın liderlərinin yürütdüyü axmaq və əslində müxalifətin maraqlarına xain, zidd olan yolla gedəcəksiz - bir o qədər indiki hakimiyyət güclənəcək və "cicəklənəcək"...

Məqsədiniz əgər elə budursa, müxalifətçilik sadəcə karnaval donudursa onda sizə uğurlar: hakimiyyətlə müştərək yıxın bu millətin evini...

Yox əgər həqiqətən indiki hakimiyyətə müxalifsinizsə, onda Oqtay Ataxanın dünən də, bu gün də göstərdiyi yeganə düzgün yola düşün və bu yolla irəlləyin...

Mən bunu sizlər üçün deyirəm!...

Mən artıq heç zaman AXC qırıntıları ilə bir masa arxasında oturan deyiləm, çünki mən gördüyümü gördüm...

Mən 1995-2001-ci illərdə bunlarla çiyin-çiyinə olduğum halda gördüm ki, hələ sovetlər dönəmində məni "Heydər Əliyevin bir nömrəli düşməni" adlandırdığı qüvvə mənə - onların qatı əleyhdarı olan kəsə - heç nəyə baxmayaraq kişi kimi münasibət göstərdilər, lakin mənim əməkdaşlıq etdiyim AXC qırıntıları mən bunlarla çiyin-çiyinə mübarızə apardığım halda mənə qarşı hər zaman nakişilik və xəyanət etdilər...

Bu bir dəfə olmadı, bu 1995-ci ildən düz 2001-ci ilə qədər, yəni mənim onlarla bir sırada olduğum müddətdə permanent şəkildə daim davam edirdi...

Lakin söhbət məndən getmir...

Söhbət ondan gedir ki, bu ölkədə həqiqi müxakifət olmasa da, lakin həqiqi müxalif mövqeyində duran insanlar varmı ya yox!...

Varsa - onda mən dediklərimi etməlidir, yoxdursa - onda hamıya öz işlərində uğurlar!

Lakin onda azərbaycan kütləsi bilməlidir ki, Azərvbaycanda müxalifət yoxdur və onlar özünü "müxalifət" kimi qələmə verən siyasi qüvvələrin heç bir fitnəsinə uymasın, getməsin və bu cür "mitinq"ləri boş buraxsın...

11.09.2016.

Oqtay Ataxan. Peşəkarlıq və səriştəlilik problemi...

Oqtay Ataxan


Peşəkarlıq və səriştəlilik problemi...

Bu hərbi sahəsində nazirliyin başında duran diletantlar, general poqonı daşıyıb əslində mayor səviyyəsindən yuxarı keçməyən kəslər başa düşümür ki, atalar demişkən "yatan iti oyadmazlar!"

Sizin düşməni qorxutmağa nə ehtiyacınız var?!...

Oturuz yerinizdə, yavaş-yavaş, səssiz-səmirsiz işinizi görün, sonra da bir anda torpaqlarınız geri alın... Vəssalam-şüttamam!

Mən bu gün FB-da Hərbi Nazirliyinin təbliğat rolikini gördüm istədim bir ana söyüşülə bunları söyüm, sonra dedim "lənət şeytana!"...

Ay hərbi strategiya, taktika, kontr-propaqandadan başı çıxmayan qanmazlar! Siz bilmirsiz ki, sizin bütün materiallarınız həmin an xarici kəşfiyyatın məsası üstünə qoyulur və sizin bütün video-kadrlarınız bir-bir təhlil olunur: həm silah, həm sürsat, həm texnika, həm taktika, həm ən sadə - nizamnamə və döyüş qanunları?!...

Siz başa düşmürsüz ki, siz əslində bütün hərbi sirləriniz düşməninizə peşkeş edirsiz?!...

Mən son neçə ildə özümü cırıram ki, hərbidə baş verən hər hansı hərəkətlər məxfi qalmalıdır, biz müharibə şəraitindəyik, qəzetlər heç nə çap eləməsin, Hərbi Nazirliyin mətbuat xidməti isə hər şeyi yayır... Bu nədir?!...

Siz oyun oynayırsız ya həqiqətən torpaqları qaytarmaq istəyirsiz?!...

Siz, axmaqlar, demək olar nə siyasi baxımdan, nə hərbi baxımdan heç bir fayda verməyən əməliyyat keçirdiniz, Sonu nə oldu?!...

Siz yatan düşməni ayıltdız! Düşmən sanki öz hazırlığını sizin sayənizdə aprobasiya, test etdi!

Nəticədə indi düşmən öz mövqelərini fundamental şəkildə hərbi, kəşfiyyat texnikası ilə gücləndirməyə başladı, hərbidə nizam-intizamı, hərbi taktikanı və hərbi nizamnaməni təkmilləşdirməyə başladı... Sizə bu lazım idi?!...

Əyə ay, qanmaz millətin qanmaz hərbiçiləri, bir az bic olun da!

Bir az haylardan bu bicliyi öyrənin də!...

Hacanacan gic müsəlman səviyyəsində qalacaqsınız!...

Denə:

Ay kapitan səviyyəsindən qalxmayan general Aydəmirəv, hay oradan yalandan süni göz yaşı buraxaraq yalandan "fəryad" edir ki, "Vay aman, qorxuram! Biz uduzduq! Azərbaycanlılar uddu!" - sən də buna inandın?!...

Əyə, sən bilmirsən ki, bunların nəfəsi də yalandır?! Ki bunlar sənin millətinlə koşka-mışka oyununu oynayırlar?!... Sən bunu bu vaxtacan başa düşmədin?!...

Nə isə! Bu Azərbaycan milləti millət olmaq istəmir ki istəmir! Sonra da deyir ki, tənqid etmə!...

Bəs bu qanmazlara kimsə deməlidir ki, qələbə hansı yoldadır ya yox?!

Mən, uşaqlığımdan - 7 yaşımdan - hərbi elmini, hərbi tarixini mükəmməl öyrənməyə və bilməyə çalışan insan, hərbinin demək olar ki, əksər bilik sirlərinə yiyələn insan bunu deməsəm bu qanmazlara kim deyəçək?!... Azərbaycanda sərkərdə var?!... Azərbaycan sərkrdə yetişdirən, irəli çəkən sistem var?!... Hərbi məktəblərə orta məktəblərdə ən pis oxuyan insanlar qəbul olunur, ən aşağı intellektə malik olan insanlar, bunlardan sərkərdə çıxar?!...

Mən 1993-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələn kimi, məktubla ona müraciət etdim ki, heç nə istəmirəm nə vəzifə, nə rütbə, nə də pul, sadəcə mənə imkan verin mən döyüş planını və ordunu hazırlayım və qısa müddətdə (söhbət bir neçə aydan gedirdi) Qarabağı alım verim sizə, heç bu işdə mənim adım da olmasın, ad olsun sizin. Məktubda bir nümunə kimi bu vaxtacan dövlət sirri səviyyəsində qalan və bunları heç bir yerdə aşmadığım birinci saat mənim hansı 21 fundamental işləri görəcəyimi orada yazdım ki, mənim iddiam boş söhbət kimi görünməsin. Məktub getdi çıxdı Heydərin hərbi müşaviri mərhum general Nürəddin Sadıxova. O məni çağırdı görüşə prezident apparatına kabinetinə, saat yarım bizim söhbətimiz oldu, söhbətdə ikimizdən başqa generalın adyutantı hərbi kəşfiyyat polkovniki, keçmiş GRU-nun zabiti iştirak edirdi. General hər vəchlə mənə bu məsələlərdən kanarda olmağı, narahat olmamağı və öz elmimlə məşğul olmağı məsləhət edirdi və söhbət əsnasında hər vəchlə mənim dünyanın ən müasir hərbi elminə istinad etdiyim fundamental məsələləri bir-bir yalanlamğa çalışdı və burada adyutant da onun dediklərinə şərik çıxırdı (bunları konkret mən sözsüz ki aça bilmərəm) və generalın son sözü o oldu ki, sən get arxayın öz işinlə - elminlə məşğul ol, doktoluğu müdafiə et (mənim o zaman artıq doktorluq işim hazır idi), burada isə biz nə lazımdır edəcəyik.
Bu görüş 1993 ilin dekabr ayında baş vermişdi.
Görüşdən kabinetdən dəhlizə biz adyutantla ikimiz çıxdıq, o məni yola salırdı və yolda hansısa bir dəhlizin boşluğuna çatanda adyutant mənə həmi simpatiya ilə həm təəssüflə dolayısı ilə bildirdi ki, "sən bütün yazdıqlarında, təkliflərində və dediklərində haqlısan..." Və mən çox məəttəl, məyyus və bikef vəziyyətində vidalaşıb PA binasından çıxıb getdim...

Bu, yenə təkrar edirəm, 1993-cü ilin dekabrında idi...

Və mənim yazım sözsüz ki, qaldı onlarda...

1994-cü ilin əvvəlində isə, bildiyiniz kimi, atəşkəs səzişi imzalandı...

Və ən əsas mənim o zaman yazdığım və yalnız birinci saat eləcəyim fundamental işlər eləcə kağızda qaldı... Və yalnız Zakir Həsənov gələndən sonra KİV-lərdən sızan məlumatlardan mənə bəlli oldu ki, mənim o zaman yazımda əks olunan 21 bənddən yalnız bir-iki bənd əsas məsələrdən biri kimi gündəmə qoyulub...

Aradan görüz neçə il keçib!... Görüz bi illər ərzində biz nə qədər maddi və canlı itki vermişik!...

Və indi mən yanıb partlamayım, bu millətin var-yoxunu ana söyüşlə söyməyim bəs nə edim?!...

O vaxtdan 23 il keçir bizim hərbi rəhbərlik yenə də ağıllanmayıb, yenə düzgün hərbi istiqamət götürmür ki, ən qısa müddətdə torpaqları azad eləsin...

Alə, ay bu yazıq millətin yazıq övladları! Alə, bir az ağıllı olun da, bir az bic olun da! Sirlərinizi niyə düşmənə peş-keş edirsiz?!

Əgər siz insanlarda ruh yüksəkliyi yaratmaq istəyirsizsə bunun öz qanunları var və bu işi başqa cür qurmaq və həyata keçirmək lazımdır; yox əgər siz düşmənə "xox" gəlmək istəyirsiz - bunun da öz qanunları var və bunu çox incə və çox düşünülmüş şəkildə etmək lazımdır ki, yatan it ayılmasın və həm hərbi baxımdan, həm siyasi-mənəvi baxımdam, ruhan və hazırlıq baxımda tərkisilah vəziyyətində olsun və qalsın!...

Nə isə! Mən deyirəm - mən də eşidirəm!...

Bu məmləkətdə peşəkarlıq heç kəsə lazım dəgil!...

Vallahi-billahi peşəkarlıq nə hərbi geyimlədir, nə də yüksək vəzifə, rütbə ilə! Peşəkarlıq bilik və bacarıq təlb edən məsələdir ki, bu fədakar oxumaqdan və işgüzarlıqdan keçir!...

Nə isə! YAxşı olar!

Ancaq iş belə gətirib ki, görünür mən bu hakimiyyəti də, onun qollarını da hələ çox söyməli olacam!...

11.09.2016.

10 сент, 2016

Огтай Атахан. По поводу поздравления министром обороны личного состава ВС с связи с гурбан-байрам...

Огтай Атахан
По поводу поздравления министром обороны личного состава ВС с связи с гурбан-байрам...

Какое отношение ислам с его гурбан-байрамом имеет к "национально-нравственным ценностям" азербайджанского народа?!...
Изначально в независимом светском Азербайджане зачем надо было религиозные праздники делать календарными, а значит общегосударственными праздниками, чтобы теперь называть эти праздники "национальными"?!...
Наша нация никаким боком к арабской религии исламу не относится...
Я не против праздников, которые потеряли свою корпоративно-партийную привязку и стали как бы общенародными. Например при СССР были прекрасные праздники как 8 марта, 1 мая, которые давно при СССР потеряли свое первоначальное значение, свою идеологическую, партийно-номенклатурную окраску и превратились в добрые по своей сути общечеловеческие праздники... Но мы почему-то от них отказались... - стерли из календаря...
А взамен - включили чисто религиозные праздники, которые за внешней "добродетельностью" скрывают конкретную идеологию конкретной религии и более того весь этот праздник отмечается под эгидой религиозников и религиозных ритуалов...
Куда мы идем?!... К чему мы идем?! Во власти это понимают?!...
С одной стороны, власти совсем недавно собрались вводить очень запоздавшие, но лично мной очень долгожданные, очень нужные статьи в уголовный кодекс о запрете на открытую пропаганде религий и их атрибутов, а с другой стороны - эта же власть уже второй десяток лет на государственном уровне утверждает религиозные праздники с отправлением всех религиозных ритуалов и пропагандой непосредственно религиозных атрибутов... Где логика?!...
Видит ли власть здесь противоречие или она и это не видит?!...
Резать гурбанлыг - это не просто действие мясокомбината по забою и освежеванию скота, а именно что ритуал - над животным принародно читается молитва, потом по заведенному ритуалу режется жертвенное животное и потом по ритуалу раздается по семи адресам... Всё это именно что религиозный ритуал и происходит он открыто и принародно... То есть фактически этот ритуал гурбан-байрама прямо противоречит выше указанной законодательной инициативе...
Я прекрасно понимаю, что раздача бесплатно мяса - это дело благое! Но! Это благое дело в данном случае делается не безотносительно к какой-либо религии, а наоборот - прямо является якобы подтверждением "благотворительности" религии, хотя эту благотворительность делает не религия, а люди, у которых есть возможность сделать эту благотворительность... Я уже не говорю о том, насколько искренни и бескорыстны в своей благотворительности те, кто режет жертвенное животное и раздает его окружающим...
Это напрямую приводит к конфессионализации общества, конечным итогом которого и является всем хорошо известная ИГИЛ с её людоедским шариатом...
Власть этого добивается?! Власть в эту сторону ведет свой народ?!..
Когда какой-нибудь молла говорит о религии и прямо ассоциирует его идеологические устои с "национально-нравственным ценностям" - я это могу понять, хоть и категорически возражаю против этого, но когда об этом открыто говорят государственные мужи, начиная с самой вершины и кончая начальником жэка, а тем более министр обороны и тем более в формально светском государстве, то это уже пахнет надвигающимся радикалимом-исламизмом в его самом людоедском обличии...
Я понимаю, что такое возможно в Турции, где правит клерикальная партия АКР и где президентом является человек, который закончил моллахану и по образованию он молла, но наши же не кончали моллаханы, а тем более Закир Гасанов, который учился сначала в спец школе нахичеванского (где кстати очень непродолжительное время в самый первый прием после его создания учился и я), затем учился в военном училище, а потом уже и в академии... Неужели его там этому учили...
Что касается уже который раз озвучиваемого министром лозунга о необходимости освобождения Гарабаха в кратчайшие сроки, этим горит весь без исключения азербайджанский народ и горит этим давно, но... освобождение должно быть реальным, а не на словах, должно быть полным, а не частичным и не поэтапным, и желательно - при нашей жизни, а не через сто лет...
10.09.2016.
Метки:

9 сент, 2016

OQTAY ATAXAN. Bütün azərbaycanlılara müraciət!

OQTAY ATAXAN
Bütün azərbaycanlılara müraciət!

Ay camaat, siz nə tez babalarınız cəhalətinə qayitdız?!...

Rus köpəkoğlu özünü dağıtdı ki, sizdən əvvəlki nəsillər nəhayət ki, elmə, biliyə, təhsilə yiyələnsinlər, bir quduz AXC dəstəsinin dağıdıcı fəaliyyəti bəs elədi ki, siz yenidən babalarınızın-nənələrinizin min ildən cox sürən cəhalətə təzədən qayıdasız...

Mən bu sosial şəbəkələrdə dəfələrlə çox böyük əməyimin məhsulu olan quranın təfsirini yerləşdirdiyim saytın likini göstərmişəm (http://oqtayataxan.blogspot.com/search/label/quran%C4%B1n%20t%C9%99hlili), cəhalətdə olsanız da heç olmasa bir maraqlanın, girib bir baxın ki, əslində quran nədir, Məhəmməd kimdir...

İslam bizim millətin, bizim tariximizin, bizim mədəniyyətimizn, gerçəkliyimizin və gələcəyimizin qatı düşmənidir!..

Kim islama xoş münasibət bəsləyirsə - o, deməli, millətini məhvə doğru sürükləməyə çalışan düşmənlərə kömək edir!..

O ki qaldı Allah məsələsinə: Alla var, Allah - Mütləq varlıqdır! Və Allahın əzəldən heç bir dinə, heç bir "peyğəmbərə", heç bir "kitaba", heç bir məbədə eytiyacı yoxdur!

Allah Özü Özünə kifayətdir!

Bunu başa düşməyən - Allahı başa düşmür və Allah adından istifadə etməyə hər zaman can atan fırıldaqçılara yardımçıdır! Və deməli allahsızdır!

İslam və bütün dinlər allahsızlığın təzahürüdür..

Allahsız olmayın!..

Fırıldaqçıların yolu ilə getməyin!..

Allahı axataran - bilik, elm dalıyca gedər, çünki Allah - Mütləq Bilikdir, Mütləq elmdir!..

Allahsız olmayın!..

Allahınızı tanıyın!

09.09.2016

8 сент, 2016

OQTAY ATAXAN. FAHİŞƏLƏR EŞŞƏYƏ GÜCÜ ÇATMAYANDA PALANI ÇIRPARLAR!...

OQTAY ATAXAN
FAHİŞƏLƏR EŞŞƏYƏ GÜCÜ ÇATMAYANDA PALANI ÇIRPARLAR!...
Yazıq Tağı Əhmədov indi də AXC müxalifətinin qəzəbinə tuş gəlib...

Bunlar sanki Aydan uçub gəliblər buraya, deyirlər ki, Tağı Əhmədov yalan danışır, ondan Çovdarov 3 milyon zorla qopartdığı pulu o, 40 il ərzində yığa bilməzdi...

Əyə, bunlar ya həqiqətən avamdır ya da fırıldaqçı-dələduz...

Əyə, ay AXC qalıqları-heyvərələr!

Əvvəla, siz qulduru-baş kəsini Eldar Mahmudovu və onun dəstəsini qıraqda qoyub düşmüsüz zərər çəkmişin üstünə... Bu - bir!..

İkincisi isə - siz məgər bilmirsiz ki, bu hakimiyyət əzəldən rüşvət üzərində qurulub?!...

Tağı Əhmədov fəhləlikdən başlayıb, bunda bu qədər pul harada gəzirdi? Sözsüz ki, bunlar dövlətdən, xalqdan oğurlanan pullardır, lakin axı burda nə yenilik var ki?!...

Məgər ayrı cür də ola bilərdi?!...

Məgər bütün başqa dövlət məmuları halal maaşla milyardlar toplayıblar, bir dənə Tağı oğurluqla 3 milyon pul yığıb?!...

Alə, bunlar - bu hakimiyyət başında duranlar - hamısı oğrudur da! Bəs siz bunu bilmirdiz?!... Başqa cür ola da bilməz axı!...

Əyə, ay fahişə AXC qırıqları, siz buna niyə təəccüblənirsiz?! Məgər bunlar hamısı sizin işləriniz deyil?!... Məgər bu yalançı liberalizmi siz gətirmədiz 1988-ci ildə gündəmə?!...

Özünüz yütim-yesirlər, cımcındırlar sosializmin sayəsində adam olduz, oxuduz, təhsil aldız, işlə, evlə təmin oldunuz, lakin həmin sosializmə təpik vurub kapitalizmi təbliğ etməyə başlayan və onun uğrunda xalqı "inqilaba" qaldıran məgər sizlər deyildiniz?!..

Bəs indi nə vurmusuz özünüzü gicliyə-bilməməzdiyə?!..

Siz fahişələr, sosializmi bəyənmədiz, xalqı sosializmə qarşı yönəltdiz, vəd verdiz insanlara ki, kapitalizmdə hamı olacaq milyoner, - bu da sizin kapitalizm!... Burda nə var ki?!...

Kapitalizm sistemi özü vadar edir hakimiyyəti də, insanları da ki, hamı oğru, quldur, dələduz, yalançı, rüşvətxor olsun...

Kim bunu bacarır - o normal adam sayılır, kim bunu bacarmır - o anormal adam sayılır! Məgər siz bunu bilmirsiz?!...

Və belə olduğu halda bu yazıq hakimiyyət neyləsin?!...

Yadınızdadı, yazıçılarla Heydər Əliyevin görüşündə şair Qabil şikayət etdi ki, oliqarxlar çox böyük əmlaka sahib olublar, rəhmətlik Heydər Əliyev dedi ki, vaxtında SSRİ-də bu qadağan idi, indi kapitalist sistemində bu normada və o, buna qarşı heç nə edə bilməz... Bəli! Heydər Əliyev tamamilə həqiqəti dedi, və dediyində də tamamilə haqlı idi və hətta bu sözlərlə dolayısı ilə həmin yazıçılara ki, AXC-ni canfəşanlıqla dəstəkləyirdilər, dolayısı ilə demək istədi ki: "Əyə, ay qanmaz Qabil! Bütün bunlar elə sənin və səni kimi olan axmaq ziyalıların zibillərinizdi də! Siz bunu istəyirdiniz, siz də buna nail oldunuz! Bəs indi buna niyə şikayət edirsiz?!..."

Bəli, hər hansı yalançı "liberalizm" - kapitalizm deməkdir! Kapitalizm isə - açıq yırtıca dövlər sistemi deməkdir! Burda nə var ki?!...

Hər hansı kapitalizm - oğruluq, quldurluq, dələduzluq, yalançılıq, rüşvətxorluq deməkdir!...Burda nə var ki?!...

Bəs yəni siz bunu bilmirdiz?!...

Əyə, ay fahişə cəbhə çırıqları, götünüz var hakimiyyətin başında duranlardan hesabat tələb edin də! Onlardan bu qədər var-dövlətin hesabatını tələb edin də! Nə yapışmısız yazıq Tağı Əhmədovun ətəyində?!...

Əyə, bu Tağı Əhmədov neyləsin?!... Gərək deyərdi ki, bu vəzifədən imtina edirəm, çünki oğurluğu bacarmıram?!... Hə?! Belə deməliydi?!...

Bu sistem oğru sistemidir! Oğruluq bacarmırsansa deməli sən anormal insansan və sən işləməyə bacarmırsan! Belə olan halda kim səni vəzifəyə qoyar?!... Bu bir!...

Sonra isə və ən əsas mətləb ondan ibarətdir ki, əyə, ay çiriq cəbhəçilər, əgər Tağı Əhmədov milyardlarla pulu dövriyədə olan o boyda metripolitenin başında dura-dura elə yalnız 3 milyon oğurlayıbsa, onda bu peyğəmbər övladıdır ki!... Buna sağlığında Azərbaycanın hər bir rayonunda heykəl düşür, öləndən sonra isə Fəxri Xiyabanda ən gözəl yer!!!...

Əyə, o vəzifələrdə camaat milyardlar oğurlayır siz dinmirsiz, özünüzü vurusuz gicdiyə-görməməzliyə, burada yazıq Tağı Əhmədov vur-tut 3 milyon oğurlayıb salmısız onu gözüm-çıxdıya?!... Onun əlindən öpməlisiz, ona dastanlar yazmalısız!

Siz isə həmişəki kimi öz nakişilikliyinizdən əl çəkmirsiz ki əl çəkmirsiz!...

Düzdü sizin davranışınız da qaninidir - fahişələrdə nə vaxt kişilik olub ki, indi də olsun?! Pulunu ver istədiyin kimi zorla səni çıxarsın dağ başına! Yoz əgər nə pul verirsən nə də zorlamırsan, onda o səni poxla qarışdıracaq! Fahişələrin adəti budur!...

08.09.2016.
Метки:

7 сент, 2016

OQTAY ATAXAN. HUMANİST HAKİMİYYƏTİN SUPER HUMANİST PROKURORU RÜFƏT SƏFƏROVA CƏMİ 10 İL İŞ İSTƏDİ...

OQTAY ATAXAN
HUMANİST HAKİMİYYƏTİN SUPER HUMANİST PROKURORU RÜFƏT SƏFƏROVA CƏMİ 10 İL İŞ İSTƏDİ...

Əyə, ay millətin keşiyində duran, özünü millətə fəda edən hörmətli hakimiyyət, bu xırdaçılıq nədir?!...
Güllələmə verin, onun da canı sizdən qurtarsın, sizin də - ondan!...
Və əslində Bu cavan güllələnməyə tam şəkildə layiqdir!...
Əyə, ay Eldar oğlu, camaat bir ətək pul qoyub prokuraturaya düzəlir ki, qaz vurub qazan doldursun, sən isə imtahanla girmisən, pulsuz-parasız və adam olub adamların cərgəsinə durmaqdansa, "mən təmiz işləyəcəm!" deyə təmiz işləmisən?!... Sən dəlisən?!... Yoxsa quduzluğa yoluxmusan?!...
Əyə, ay qanmaz, adam da belə iş görər?!...
Sən harada bu sistemdə təmiz adam görmüsən?!... Sən bilmirsən ki, adam yalnız o ola bilər ki, camaatı incidib ondan rüşvət qopardsın, cibinə narkotik atıb dama atsın və min yeni-yeni üsul icad edərərk türmələri daim insanlarla dolu saxlasın?!...
Yeyərdin, sökərdin, dağıdardun, indi sənə bəlkə də lap "Şöhrət" ordeni vermişdilər və yüksək vəzifədə idin!... Niyə eləmədin, ay axmaq?!..
Sonra da deyirlər ki, bundan adam olmaz!... Düz deyirlər!... Harada gördünüz ki, təmiz insan adam olsun?!... Təmizdirsə deməli eşşəkdir, heyvandır! Eşşəkdən isə nə adam ola bilər?! - Heç zad!...
Hakimiyyət vallahi-billahi yaxşı edir! Hələ humanistlik göstərib bu qanmaza 10 il istəyir prokuror... Bu prokuror peyğəmbər nəvəsidir!... Əslində bu Eldar oğlu pramoy güllələnməyə layiqdir!...
Sən bir işə bir bax ee! Prokurorluqda işləyəsən bir manat da rüşvət götürməyəsən, heç kimin cibinə nəyişə atmayasan, günahsız heç kəsə cinayət işi açmayasan!... Sən bir bu cavanın hikkəsinə bir bax ee!.. Əyə, bu xalis düşməndir bu ölkəyə və millətə!...
Alə, hamı götürür, sən niyə götürmürdün?! Hamı dağıdır, sən niyə dağıtmırdun?!... Belə xəyanət olar millətə, vətənə?!...
Sənə bu torpağın çörəyi haram olsun!...
Güllələmə! Ancaq güllələmə!
Bu uşağı bir az da qurdalasan, vallahi-billahi - oradan Gülən çıxacaq!...
Bununki, gətirdi ki, Gülən hadisələrindən əvvəl tutulub, yoxsa ki, indi Gülənlə əlaqəsi də ortalığa çıxacaqdı!...
Bu xalis güllələnməlidir! Orası-burası yoxdur!...
Güllələnmə i vsyo da, ala da!...
07.09.2016.
Метки:

Предыдущие 30